“ยึดแล้วสวนส้มธนาธร” – ส.ป.ก.จัดตั้งเป็นสหกรณ์ขายผลผลิตให้เจ้าของสวนเดิม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รายงานการลงพื้นที่และตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินของสวนส้ม 3 แห่ง คือ สวนส้มธนาธร สวนส้มชียงใหม่มิตรเกษตร และสวนส้มอมรมิตร พื้นที่ 5,900 ไร่ พบไม่มีเอกสารสิทธิที่ยืนยันความเป็นเจ้าของได้ ดังนั้นที่ดินจำนวน 5,900 ไร่ ขณะนี้ส.ป.ก.ได้ดำเนินการยึดคืน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกร แต่ในเรื่องของผลผลิตหรือส้มที่ออกผลจะเป็นของใคร คงต้องหารือกันอีกรอบ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเบื้องต้น เจ้าของสวนส้มเดิม ไม่มีปัญหาในการรับซื้อ

นายสมปองกล่าวว่า ประมาณเดือนมกราคม 2560 ส.ป.ก.จะเชิญเจ้าของสวนส้มที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งหมด 3 สวน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์มาหารือเรื่องของการจัดการผลผลิตของสวนส้ม หลังจาก ส.ป.ก.ยึดที่ดินกลับคืนมาเป็นของ ส.ป.ก.แล้ว เบื้องต้น การบริหารสวนส้มจะทำในรูปแบบสหกรณ์ โดยตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อบริหารผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสวนส้ม ส.ป.ก.ยังเป็นเจ้าของที่ดิน เกษตรกร จะเป็นเจ้าของต้นส้ม และผลผลิต ขายให้กับเจ้าของสวนส้มเดิมในรูปแบบสหกรณ์ โดยคาดว่า จะสามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์สวนส้มได้เสร็จสมบูรณ์ ประมาณเมษายน-พฤษภาคม 2560

นายสมปองกล่าวว่า สำหรับคนงานที่ทำงานในสวนส้มจำนวนประมาณไม่ต่ำกว่า 300 คน ขณะนี้กังวลว่าจะตกงาน ยืนยันว่าไม่ตกงาน ยังสามารถทำงานในสวนส้มได้เหมือนเดิม หากมีการเปลี่ยนเจ้าของเป็นผู้ซื้อ ให้สหกรณ์มาบริหารผลผลิต คนที่จะจ่ายค่าแรง คงจ่ายในนามของสหกรณ์จึงยืนยันว่าคนงานทั้งหมดจะไม่ตกงาน

ที่มา มติชนออนไลน์