โควิด ตัวเร่งตลาดอีคอมเมิร์ซ โตกระฉูด-แข่งขันเดือด พ่อค้าแม่ขาย ต้องรับมือยังไง?

Millennial Asia businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas about new paperwork project colleagues working together planning success strategy enjoy teamwork in small modern night office.

โควิด ตัวเร่งตลาดอีคอมเมิร์ซ โตกระฉูด-แข่งขันเดือด พ่อค้าแม่ขาย ต้องรับมือยังไง?

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ โควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งให้มูลค่าตลาด B2C e-Commerce ปี 2564 มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 300,000 ล้านบาท หรือมีการขยายตัวสูงถึง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ปัญหาที่ตามมา คือ การแข่งขันที่มีความยากและรุนแรงขึ้นสำหรับพ่อค้าแม่ขาย นั่นเอง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว เพื่อสู้กับคู่แข่งขันให้ได้ โดยได้แนะนำ How To ปรับตัวรับการแข่งขันไว้ ดังนี้
1. ทำการตลาดแบบ Omni-channel ต้องมีการวางแผนและปรับตัวในแต่ละช่องทางการขาย เชื่อมแพลตฟอร์มออนไลน์-ออฟไลน์ เข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไป
2. สร้างฐานข้อมูลไว้ใช้วางแผนธุรกิจ ด้วยการลงทุนเรื่อง Big data เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งผลที่จะได้รับจากการลงทุนเรื่อง Big data นั้นจะทำให้เราเห็นภาพธุรกิจชัดเจนมากขึ้น
3. ขยายคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ศักยภาพใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น
4. รักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า รวมถึงการควบคุม หรือรักษาคุณภาพในการให้บริการของพนักงานที่สม่ำเสมอ
5. ปรับตัวให้ไว ถึงจะตอบโจทย์ผู้บริโภคทัน เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
6. เปลี่ยนวิธีสร้างรายได้ กระตุ้นยอดขาย เช่น Cross-border E-commerce หรือลงทุนในธุรกิจอื่น
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม https://kbank.co/3tJQSCZ