คลายล็อกครั้งนี้ ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด

คลายล็อกครั้งนี้ ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด
คลายล็อกครั้งนี้ ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด

คลายล็อกครั้งนี้ ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด

หลังจากห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการ หลายคนๆ คงอดไม่ได้ที่จะออกมาจับจ่ายซื้อของ โดยเฉพาะสาวๆ แต่การออกมาช็อปปิ้งท่ามกลางสถานการณ์ที่โควิดยังแพร่ระบาดนั้น คงต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษหน่อย โดยเพจ กรมอนามัย ได้แนะนำวิธีการ ช็อปปิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด ดังนี้ 

1. วางแผนช็อปปิ้งให้ดี โดยเช็กลิสต์ของที่ต้องการซื้อ เพื่อใช้เวลาให้น้อยที่สุด 

2. สวมใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น 

3. เว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าจากผู้อื่น 1-2 เมตร 

4. หลีกเลี่ยงร้านค้าแออัด หรือรอจังหวะในช่วงที่คนไม่หนาแน่น

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหน้ากาก 

6. ล้างมือให้บ่อย หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่มีการสัมผัส 

7. พกถุงหิ้ว กล่องใส่อาหาร ขวดน้ำ และแก้วของตัวเอง

8. เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ที่มา เพจกรมอนามัย