เผยตัวเลข ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท

เผยตัวเลข ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท
เผยตัวเลข ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท

เผยตัวเลข ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท ข้าว/ชิ้นส่วนยานยนต์ ติดโผยอดนิยม

Thaitrade.com เว็บไซต์การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สรุปภาพรวมการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซว่า

มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 ปัจจุบัน สร้างมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,767 ล้านบาท โดยปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีมูลค่าซื้อขายรวม 1,790.85 ล้านบาท ส่วนปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-ส.ค. 64) มูลค่าซื้อขายรวม 1,272.22 ล้านบาท โดยมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Thaitrade.com รวม 12,108,138 ราย เป็นคนไทย 29.46% และ ชาวต่างชาติ 70.54%

สำหรับความคาดหมายในปี พ.ศ. 2565 นี้ Thaitrade.com ตั้งเป้าหมายว่าการซื้อขายออนไลน์น่าจะทะยานพุ่งสูงขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายราว 12,000 ล้านบาท

เมื่อเจาะข้อมูลผู้ซื้อชาวต่างชาติจำนวน 216,533 ราย พบว่า มียอดผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เรียงตามลำดับ ดังนี้

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา มูลค่า 251.54 ล้านบาท คิดเป็น 14.05% สินค้าที่นิยม ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง, น้ำจิ้มสุกี้, ข้าวหอมมะลิ

อันดับ 2 เวียดนาม มูลค่า 172.35 ล้านบาท คิดเป็น 9.63% สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, ขนมบิสกิต, ข้าว

อันดับ 3 อังกฤษ มูลค่า 148.01 ล้านบาท คิดเป็น 8.27% สินค้าที่นิยม ได้แก่ เครื่องหอม, น้ำจิ้มสุกี้, สับปะรดกระป๋อง

อันดับ 4 อียิปต์ มูลค่า  89.08 ล้านบาท คิดเป็น 4.97% สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, ทูน่ากระป๋อง

อันดับ 5 สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 86.83 ล้านบาท คิดเป็น 4.85% สินค้าที่นิยม ได้แก่ น้ำมะพร้าว, ทองม้วน, หมอนยางพารา

รายการสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรียงลำดับ ดังนี้ อาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 957.66 ล้านบาท คิดเป็น 53.48% อะไหล่รถยนต์ มูลค่า 257.73 ล้านบาท คิดเป็น 14.39% สินค้าอุปโภคบริโภค  มูลค่า 169.29 ล้านบาท คิดเป็น 9.45% สินค้ากีฬาและความบันเทิง มูลค่า 28.01 ล้านบาท คิดเป็น 1.56% และ สินค้าเกษตร มูลค่า 24.92 ล้านบาท คิดเป็น 1.39%

ส่วนสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com จำนวนทั้งหมด 25,602 ราย มีสินค้ารวมทั้งสิ้น 184,729 รายการ แบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

– ภาคเหนือ จำนวน 972 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ เครื่องเรือนทำด้วยไม้, น้ำผึ้งดอกลำไย, ข้าวโพดกระป๋อง

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 846 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ น้ำมันดาวอินคา, น้ำจิ้มสุกี้, กะทิกระป๋อง

– ภาคกลาง จำนวน 19,757 ราย  สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นล็อกยางอะไหล่, เครื่องหอม, ข้าวหอมมะลิ

– ภาคตะวันออก จำนวน 1,418 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ อะไหล่ยานยนต์, ข้าว, หมอนยางพารา

– ภาคใต้ จำนวน 788 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ เนื้อปู

– ภาคตะวันตก จำนวน 366 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ ลูกเดือยอบแห้ง

ข้างต้นเป็นการซื้อขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่เน้นการซื้อขายสินค้าล็อตใหญ่ ส่วนบริการการค้าออนไลน์แบบขายปลีก (B2C) หรือ Thaitrade.com SOOK ก็สามารถทำมูลค่าซื้อขายรวม 1,477,205 บาท 

โดยสินค้าที่ขายดี ได้แก่ 1. ชาเขียว ชาคาโมมายล์ 2. ขนมขบเคี้ยว/มะม่วงอบแห้งและทุเรียนแช่แข็ง 3. สินค้าสุขภาพและความงาม จำนวนผู้ซื้อชาวต่างชาติที่มีการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ออสเตรเลีย คูเวต และ บรูไน  

เผยตัวเลขซื้อขายออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท
เผยตัวเลขซื้อขายออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท

สำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2564 ตั้งเป้าประมาณการยอดขายจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจอยู่ที่ 15,905.19 ล้านบาท มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 116 ครั้ง คู่เจรจารวม 3,507 คู่ 

ทั้งนี้ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ ม.ค.- ส.ค. 64 สร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 11,494.25 ล้านบาท มีผู้นำเข้า 1,047 ราย ผู้ส่งออก 1,709 ราย ผ่านการเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 59 ครั้ง เจรจาจับคู่ธุรกิจได้ทั้งสิ้น 3,745 คู่ ซึ่งแผนการดำเนินการต่อไประหว่างเดือน ก.ย.-ธ.ค. 64  นี้ ประมาณการยอดขายรวม 3,625 ล้านบาท ผ่านการเจรจารวม 37 ครั้ง จับคู่เจรจา 630 คู่ 

โดยข้อมูลเชิงลึกจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ พบว่า ภูมิภาคเอเชียมีมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจสูงสุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,506.32 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำเข้า 834 ราย และผู้ส่งออก 1,268 ราย ส่วนประเทศที่มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจสูงสุดคือ ประเทศจีน รองลงมาคือ อินเดีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ

สินค้าที่ได้รับความนิยมจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ อันดับหนึ่ง คือ อาหาร ทำยอดขายรวม 3,843.17 ล้านบาท อันดับสอง คือ ผลไม้ ทำยอดขายรวม 3,298.34 ล้านบาท อันดับสาม สินค้าฮาลาล ยอดขายรวม 179.72 ล้านบาท อันดับสี่ สินค้าเครื่องมือแพทย์ ยอดขายรวม 119.46 ล้านบาท   

ในขณะที่ภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง มียอดการเจรจาซื้อขายจับคู่ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2,987.93 ล้านบาท เป็นผู้นำเข้า 213 ราย และ ผู้ส่งออก 441 ราย โดยยุโรปมีมูลค่าการซื้อขายรวม 361.6 ล้านบาท อเมริกาเหนือ 237.62 ล้านบาท ลาตินอเมริกา 164.42 ล้านบาท ตะวันออกกลาง 815.24 ล้านบาท และ แอฟริกา 1,409.05 ล้านบาท 

สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าฮาลาล ยอดขายรวม 2,160.23 ล้านบาท อาหาร ยอดขายรวม  329.63 ล้านบาท ผลไม้ ยอดขายรวม 180.32 ล้านบาท ชิ้นส่วนยานยนต์ ยอดขายรวม 60.46 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ ยอดขายรวม 18.25 ล้านบาท และ สินค้าอื่นๆ ยอดขายรวม 239.04 ล้านบาท

เผยตัวเลขซื้อขายออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท
เผยตัวเลขซื้อขายออนไลน์ ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท