ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ แข่งขันดุ ร้านเบเกอรี่ ผู้เล่นหน้าใหม่น่าจับตา 

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ แข่งขันดุ ร้านเบเกอรี่ ผู้เล่นหน้าใหม่น่าจับตา 
ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ แข่งขันดุ ร้านเบเกอรี่ ผู้เล่นหน้าใหม่น่าจับตา 

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ แข่งขันดุ ร้านเบเกอรี่ ผู้เล่นหน้าใหม่น่าจับตา 

วันที่ 17 ก.ย. 2564 บรรยากาศการจับจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ยังไม่ฟื้นตัว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี 2564 อาจมีมูลค่าราว 755 ล้านบาท หดตัว 5.7% จากปี 2563 ที่หดตัว 15.8% จากแรงฉุดด้านปริมาณเป็นหลัก

โดยกลุ่มที่เจาะลูกค้าในตลาดแมสซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าราว 60% ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่เปราะบาง ขณะที่กลุ่มที่เจาะลูกค้าพรีเมี่ยมที่มีกำลังซื้อสูงและพิจารณาเรื่องราคาเป็นรอง แม้จะประคองตัวได้แต่ก็เผชิญความท้าทายด้านการแข่งขันที่สูงจากจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการใช้วัตถุดิบพรีเมี่ยมที่มีราคาสูงขึ้น กอปรกับการพัฒนาดีไซน์บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ก็ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและทำให้ราคาขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้มีแนวโน้มขยับขึ้น

โดยจากการสำรวจตลาดของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ราคาขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมี่ยมมีแนวโน้มปรับขึ้นเฉลี่ย 5-30% ขึ้นกับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ขนมไหว้พระจันทร์ระดับแมส ส่วนใหญ่ราคาไม่แตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการพยายามคงราคาไว้เพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารจัดการต้นทุนส่วนเพิ่มให้ได้มากที่สุด

อีกประเด็นที่น่าจับตาคือ การเข้ามาทำตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กในกลุ่มเบเกอรี่ ร้านอาหาร ใช้จุดขายสำคัญในการดึงดูดลูกค้า อาทิ ชื่อเสียงของร้าน ผู้ปรุง/ผู้ผลิต ในระดับที่ไม่ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมมากนัก และยังทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี เพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค สะท้อนการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การรับมือสภาพตลาดที่ไม่เอื้อต่อการจับจ่าย การบริหารต้นทุนการผลิต และวางแผนกำลังการผลิตให้เหมาะสม ยังจำเป็นต่อการประคับประคองยอดขาย ขณะที่การสร้าง กิมมิก การสร้างความแตกต่างน่าจดจำ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไร ชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน

นอกจากนี้ การขยายช่องทางการขาย ร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายสินค้า ตลอดจนขยายเวลาการทำตลาดให้ครอบคลุมหลายเทศกาล ก็จะช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น