ผู้ป่วยหลังโควิด เสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ปอด ซึมเศร้า เตรียมออกคู่มือดูแล

ผู้ป่วยหลังโควิด เสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ปอด ซึมเศร้า เตรียมออกคู่มือดูแล

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมือกับสถานการณ์โควิดในหลายมิติ ทั้งเชิงรับ คือ การให้การรักษาและการบริการ เชิงรุก คือ การให้ความรู้ แนะแนวทางการดูแลภาคประชาชนด้วยสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีการใช้สมุนไพร การแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับการรักษามาตรฐานทางการแพทย์ ร่วมกับการพัฒนางานด้านวิชาการการวิจัยควบคู่กันไปด้วย

โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร เป็นยาพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยทุกรายในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวหรือผู้ที่มีอาการน้อยเพื่อไม่ให้พัฒนากลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มเหลืองหรือแดง คือ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้น รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ยังสามารถนำมาเป็นแนวทางในการใช้ให้ประชาชนดูแลตนเองได้เป็นเบื้องต้น เพื่อลดการเสี่ยงเจ็บป่วย ลดความรุนแรงของโรคได้

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวต่อว่า เรายังจะต้องอยู่กับโควิด-19 อีกนาน ในต่างประเทศเร่งงานวิจัยด้านยาเพื่อหายาที่มีประสิทธิผลดีทั้งในการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีการใช้สมุนไพรในช่วงที่ระบาดหนัก ซึ่งเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพรในสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 17 ก.ย. นี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สมุนไพรในสถานการณ์โควิด-19

ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่จะนำชุดความรู้จากการถอดบทเรียนการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยจริง รวมถึงแนวทางการใช้สมุนไพรในทุกมิติ มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดการติดเชื้อที่รุนแรง และยังเป็นแนวทางแนะนำว่าประชาชนจะทำอย่างไรเมื่อติดโควิด การดูแลตนเองในผู้ป่วยโควิด Home Isolation และใน รพ.สนาม

นอกจากความสำคัญของการดูแลในช่วงป่วยแล้ว ผลกระทบหลังป่วย หรือ ลองโควิด (Long COVID) เป็นผลกระทบระยะยาวที่สามารถพบได้ เช่น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ สุขภาพปอด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ภาวะเครียด เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ ดังนั้น เพื่อลดความรุนแรงหรือลดโอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าว ประชาชนหรือผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติตัว การเลือกใช้สมุนไพรและศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังพัฒนาชุดข้อมูลความรู้ และเตรียมเผยแพร่ให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเองต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร