สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์ ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์  ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต

วันที่ 14 ก.ย. 2564 ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงผลสำเร็จของ โครงการ Train the Coach ปี 2564 ว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย สสว. มุ่งมั่นพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ SME Coaching Online หรือบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพ ที่ทาง สสว. รวบรวมไว้กว่า 4,000 รายในทุกสาขาความรู้

สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์ ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต
สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์ ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต

ซึ่งในปีนี้ สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชมืออาชีพ เสิร์ฟความรู้ให้ผู้ประกอบการถึงประตูบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุม 65 จังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ให้บริการเพียง 53 จังหวัด ช่วย SMEs ผ่าวิกฤตได้กว่า 1,000 ราย มากกว่าปี 63 ถึง 2 เท่า ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าและการบริการต่างๆ คิดเป็นมูลค่าผลลัพธ์กว่า 120 ล้านบาท

ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ SMEs คือรายได้ไม่ดี ขายของไม่ได้ รวมทั้งมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน การตลาด หรือปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในปีนี้โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ของโครงการ Train the Coach จึงเน้นให้ SMEs หันมาให้ความสนใจเรื่องการลดต้นทุน การแสวงหาตลาดหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัย ให้อยู่รอดและสามารถเดินหน้าต่อไปได้

จากเรื่องดังกล่าวด้วยการใช้ระบบการให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ จึงสามารถช่วยเหลือ SMEs ลดต้นทุนลงได้เป็นจำนวน 11.4 ล้านบาท ช่วยแสวงหาตลาดหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ถึง 57.7 ล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าและบริการได้อีก 19.6 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอีก 32.3 ล้านบาท รวมแล้วเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120 ล้านบาท

โดยในปีนี้โครงการ Train the Coach ยังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบครบวงจร ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ หรือ SME Coaching Online ให้มีความพร้อมและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบวิดีโอคอล การประชุมหารือร่วมกันบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์ ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต
สสว.ดีลิเวอรี่ ส่งทีมโค้ชธุรกิจมืออาชีพออนไลน์ ช่วย SMEs 65 จังหวัด ผ่าวิกฤต

รวมไปถึงพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ แบบถาม-ตอบบนเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และโค้ช สามารถถาม-ตอบ ให้คำปรึกษากันได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่สำคัญ ทาง สสว. จัดบริการโค้ชเวรหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจแบบประจำตามตารางเวลาในทุกสัปดาห์ เพื่อให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ เปรียบเสมือนแพทย์เวรในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้ SMEs ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

และในปีนี้ ยังมีการจัดทำเครื่องมือที่เรียกว่า Coaching Guideline ซึ่งรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ SMEs กว่า 1,000 ราย ที่ผ่านมา รวบรวมไว้ถึง 63 ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ใช้ประกอบการให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs นั่นเอง