นักวิจัยไทยเจ๋ง! พัฒนาชุดตรวจโควิด RT PCR มาตรฐาน อย. รายแรกของไทย

นักวิจัยไทยเจ๋ง! พัฒนาชุดตรวจโควิด RT PCR มาตรฐาน อย. รายแรกของไทย
นักวิจัยไทยเจ๋ง! พัฒนาชุดตรวจโควิด RT PCR มาตรฐาน อย. รายแรกของไทย

นักวิจัยไทยเจ๋ง! พัฒนาชุดตรวจโควิด RT PCR รายแรกของไทย ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ป่วย-รัฐบาล แก้ปัญหาขาดแคลนชุดตรวจ ทดแทนการนำเข้า อย. รับรอง ใช้ในโรงพยาบาล-แล็บหลายแห่ง

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด

วันที่ 14 ก.ย. 2564 น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มไบโอซายน์ หรือ BIS เป็น 1 ในผู้นำธุรกิจ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยบริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายในด้านเวชภัณฑ์สัตว์ อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบที่ครอบคลุมทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท และได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก้าวย่างจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์สู่คน โดยมีการทำงานเคียงข้างนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ”

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ซี่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ไบโอซายน์
น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ซี่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ไบโอซายน์

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ซี่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ไบโอซายน์ กล่าวว่า บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ซี่งเป็นบริษัทย่อย ในกลุ่ม ไบโอซายน์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิต ชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR ร่วมกับพันธมิตร คือ บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด เป็นรายแรกของไทย ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 และได้มีการนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และห้องแล็บปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ

ชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR

ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถผลิต ชุดตรวจโควิด-19 แบบ  Real Time PCR ได้ภายในประเทศนั้น มีประโยชน์หลายด้าน อาทิ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ แก้ปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจ รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ป่วย โรงพยาบาล และรัฐบาล อีกทั้งเป็นการทดแทนการนำเข้า และลดงบการขาดดุลการค้าอีกด้วย

โดยบริษัทฯ ใช้งบลงทุนสร้างโรงงานประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อผลิตชุดตรวจในไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 เทสต์ต่อเดือน หรือ 2.4 ล้านเทสต์ต่อปี โดยบริษัทฯ ประเมินมูลค่าธุรกิจการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ RT-PCR ประมาณ 4.5 พันล้านบาท