เอสเอ็มอี เฮ! ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ ปลูกกัญชาสร้างรายได้ ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

เอสเอ็มอี เฮ! ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ ปลูกกัญชาสร้างรายได้ ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
เอสเอ็มอี เฮ! ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ ปลูกกัญชาสร้างรายได้ ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

เอสเอ็มอี เฮ! ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ ปลูกกัญชาสร้างรายได้ ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

วันที่ 8 ก.ย. 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีแนวทางสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน โดยเตรียมวงเงินจากสินเชื่อของโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก