สสว.ดัน 12 โครงการเอสเอ็มอียอดขายพุ่งปี60

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า แผนส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ปี 2560 นี้จะเดินหน้าตามแผนแม่บท เอสเอ็มอี 4.0 โดย สสว.เตรียมงบประมาณ 1,256 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือเอสเอ็มอีรวม 12 โครงการ อาทิ โครงการบ่มเพาะธุรกิจเอสเอ็มอีเกษตรและธุรกิจอื่น วงเงิน 149 ล้านบาท นำสินค้าเอสเอ็มอีเข้าสู่อี-คอมเมิร์ส และพัฒนาคลัสเตอร์ด้านธุรกิจเกษตร งบประมาณ 531 ล้านบาท พัฒนาช่องทางการตลาด 53 ล้านบาท และปรับปรุงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย สสว.จะทยอยเปิดตัวโครงการตั้งแต่ต้นปีหน้า พร้อมร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรม เอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการคัาไทยในการผลักดันแต่ละโครงการ

สำหรับการดำเนินงานปีนี้ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ วงเงินรวมกว่า 5,042 ล้านบาท มีเอสเอ็มอีได้รับประโยชน์กว่า 1.8 แสนราย ทั้งการฟื้นฟูกิจการ การผลักดันเอสเอ็มอีที่ดีอยู่แล้วให้เติบโตมากขึ้น และบ่มเพาะเอสเอ็มอีรายใหม่