ใครๆ ก็พูดถึง! การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) คืออะไร?

ใครๆ ก็พูดถึง! การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) คืออะไรนะ?

ตั้งแต่มีการระบาดโควิดมาหลายระลอก จนบางทีก็สับสนว่าเชื้อแต่ละชนิดมีอาการอย่างไร สามารถป้องกันได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งช่วงนี้หลายๆ คน เริ่มได้ยินเกี่ยวกับ Universal Prevention หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล กันมากขึ้น…แล้วมันคืออะไรล่ะ?

เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ไว้ว่า

การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เป็นการยกระดับการป้องกันตนเอง จากการติดและการแพร่ของเชื้อโควิด-19 แม้ว่ายังไม่พบความเสี่ยง ด้วยหลักปฏิบัติ 10 ข้อสำคัญ

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ให้หน้ากากทั้ง 2 ชั้น แนบกระชับกับใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก รวมถึงหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ โดยไม่จำเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงออกนอกบ้าน

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. งดรับประทานข้าวร่วมกันและเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารด้วยกันในครอบครัว ให้ใช้ช้อนกลาง

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 2 สัปดาห์ (14 วัน) และตรวจเบื้องต้นด้วย ATK หลังการสัมผัสโรค ประมาณ 3-5 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วันถัดมา หรือเมื่อมีอาการ และไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน