ข่าวดีสวนกระแสโควิด! กลุ่มทรู ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานกว่า 5,000 อัตรา 

ข่าวดีสวนกระแสโควิด! กลุ่มทรู ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานกว่า 5,000 อัตรา 

ท่ามกลางการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบมากมาย รวมถึงการจ้างงานของหลายองค์กรในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรู ยังคงยืนหยัด ในเจตนารมณ์เดิมที่พร้อมช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยการเดินหน้าสวนกระแสเปิดรับสมัครพนักงานกว่า 5,000 อัตรา ทั่วประเทศ อาทิ เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ขายและดูแลลูกค้า ช่างเทคนิค ผู้ช่วยช่างเทคนิค Telesales Marketing และพนักงานประจำร้าน True Coffee GO โดยพนักงานใหม่ จะได้รับการจัดการฉีดวัคซีน มีชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน รวมถึงมีประกันครอบคลุมการเจ็บป่วย เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ขายและดูแลลูกค้า
เขตพี้นที่เปิดรับ พื้นที่รับสมัคร กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ สนใจ ลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

– ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ช่วยช่างเทคนิค
เขตพี้นที่เปิดรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ สนใจลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

– ตำแหน่ง Telesales Marketing
ประจำ ทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ 34 และจังหวัดขอนแก่น สนใจลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

– ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน True Coffee GO
เขตพี้นที่เปิดรับ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ สระบุรี ภูเก็ต หาดใหญ่ และอยุธยา
สนใจลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กลุ่มทรู ยังคงใช้มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนัก และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของพนักงานซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของบริษัทฯ

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : True Careers

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส กลุ่มทรู พร้อมสู้เคียงคู่ในทุกสถานการณ์ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือปัญหาการว่างงาน พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน