TikTok ผนึก สสว. ติดอาวุธ SMEs ไทย ทำการตลาดออนไลน์ผ่านวิดีโอสั้น

TikTok ผนึก สสว. ติดอาวุธ SMEs ไทย ทำการตลาดออนไลน์ผ่านวิดีโอสั้น
TikTok ผนึก สสว. ติดอาวุธ SMEs ไทย ทำการตลาดออนไลน์ผ่านวิดีโอสั้น

TikTok ผนึก สสว. ติดอาวุธ SMEs ไทย ทำการตลาดออนไลน์ผ่านวิดีโอสั้น

วันที่ 31 ส.ค. 2564 นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดตัว TikTok For Business เมื่อช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างธุรกิจทุกขนาดรวมถึงธุรกิจ SMEs

นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok
นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok

โดยล่าสุด TikTok For Business ได้ยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการทำการตลาดดิจิทัลรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ให้มีความโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok การสร้างโฆษณาวิดีโอสั้นเพื่อแนะนำแบรนด์และสินค้าได้อย่างน่าจดจำ การเพิ่มทราฟฟิกจากแพลตฟอร์ม TikTok ไปสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สำหรับประโยชน์ของสมาชิกของ สสว. ที่จะได้รับคือ การเสริมทักษะทางด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านคอร์สสัมมนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business ใน 3 ด้าน ดังนี้

  1. Grow with TikTok : เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบน TikTok เบื้องต้น และผู้ที่สนใจเริ่มลงโฆษณาบน TikTok
  2. Creative 101 : เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok รวมถึงผู้ที่สนใจลงโฆษณาหรือต้องการสร้างงานครีเอทีฟงานโฆษณาบน TikTok
  3. Start with TikTok : สร้างแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพบน TikTok คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok และต้องการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการลงโฆษณา TikTok แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0

ซึ่งธุรกิจ SMEs ถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของประเทศและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการของ สสว. ที่มุ่งเน้น 1. เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน 2. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline 3. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง สสว. และ TikTok ในครั้งนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business สามารถติดตามได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th