เปิดวิธีสังเกต ยาฟ้าทะลายโจร ดูยังไงว่าเสื่อมสภาพ-หมดอายุ?

เปิดวิธีสังเกต ยาฟ้าทะลายโจร ดูยังไงว่าเสื่อมสภาพ-หมดอายุ?

กระแสสมุนไพรอย่าง ฟ้าทะลายโจร ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการนำมาทานเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายกันในยามนี้ มีการนำมาแปรรูปเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เพื่อง่ายต่อการรับประทาน แต่การนำมาแปรรูปเป็น ยา ก็ยังคงได้รับความนิยมกว่า

เพจ สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ ฟ้าทะลายโจร ว่าด้วยเรื่อง การสังเกตยาฟ้าทะลายโจรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ว่าดูอย่างไร

โดยวิธีการสังเกตและตรวจสอบคุณภาพอย่างง่าย สามารถพิจารณาได้จาก รูป รส และกลิ่น หากมีลักษณะหรือกลิ่นที่แปลกไป ถือเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น ที่บ่งบอกว่า ยาเริ่มเสื่อมสภาพ ซึ่ง ยาแต่ละรูปแบบ แยกสังเกตได้ดังนี้

1. ยาเม็ดลูกกลอน : จะมีการเปลี่ยนสี มีเม็ดหรือจุดหรือเส้นใยที่เกิดจากเชื้อราขึ้นที่เม็ดยาลูกกลอน หรือจะเห็นได้ว่ายาเกาะติดกันเป็นก้อน และอีกลักษณะหนึ่งคือ ยาแตกล่อนไม่เป็นเม็ด

2. ยาแคปซูลแข็ง : หากยาเสื่อมสภาพ จะสังเกตได้ว่าเปลือกแคปซูลจะบวม ผงยาข้างในจะเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นผิดปกติ

3. ยาผง : สามารถสังเกตจากสีหรือกลิ่นของยาที่เปลี่ยนไป ผงยามีการเกาะกันเป็นก้อนแข็ง อันเนื่องมาจากความชื้น

4. ยาแบบชิ้นแห้ง : สังเกตจากสีหรือกลิ่นของยาที่เปลี่ยนไป มีเชื้อราขึ้นเป็นเส้นใย อาจมีจุด มีฝุ่นผง หรือมีแมลง