แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ

แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ
แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ

แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ

นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือ โชห่วย ทั่วประเทศ เพราะ “แม็คโคร” ได้ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจจัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ในวันที่ 25-31 สิงหาคมนี้ ผ่านเฟซบุ๊ก แม็คโครคู่คิดธุรกิจคุณ เชื่อมต่อช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คือทุกสาขาของแม็คโครทั่วประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อกระจายการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นร้านค้าปลีกในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรง

แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ
แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ

งานนี้จะทำให้ผู้ประกอบการโชห่วย เข้าถึง “โอกาส” การสร้างรายได้ ลดต้นทุน จากสินค้าหลากหลายรายการจากพันธมิตรที่ขนทัพมาลดราคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก พร้อมจัดช่วงคืนกำไร ด้วยสินค้านาทีทอง ให้ CF กันสนุกๆ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์แม็คโครมิตรแท้โชห่วย มาบอกเทคนิคการปรับปรุงร้านค้าสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย เพิ่มรายได้จากเทคโนโลยี และทางเลือกใหม่ๆ เสริมความรู้ให้โชห่วยไทยแข็งแกร่งขึ้น

“วันโชห่วยไทย” มีกำหนด ไลฟ์สด ทางเฟซบุ๊ก แม็คโครคู่คิดธุรกิจคุณ เติมเต็มความรู้และเทคนิคการจัดการร้านใหม่ๆ ชี้ช่องทางรวยให้โชห่วยวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม จำนวน 3 รอบต่อวัน รอบละ 1 ชั่วโมง เวลา 10.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. หรือหากร้านโชห่วยสนใจซื้อสินค้าลดต้นทุน สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ผ่านทุกช่องทางของแม็คโคร ไม่ว่าจะเป็น การมาเลือกซื้อที่สาขา, แม็คโครคลิก, แม็คโครแอพพลิเคชั่น หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th

แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ
แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน ช่วยผู้ประกอบการ

ตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 32 ปี แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นคู่คิดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในสังคมไทย โดยเฉพาะ “โชห่วย” หรือร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแม็คโครได้ก่อตั้งศูนย์มิตรแท้โชห่วย ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ร้านค้าในชุมชน ก้าวสู่ความเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ด้วย