นอภ.สังขะ เปิดแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร ชมทุ่งทานตะวัน-ผักปลอดสารพิษกลางลมหนาว

วันที่ 18 ธันวาคม ที่แปลงผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ม.6 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายวิโรจน์  อักษรดี นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยชีวิตชมทุ่งทานตะวัน  จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยชีวิต)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสังขะหันมาเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรประจำตำบล ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านการทำการเกษตร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

สำหรับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจานดังกล่าว ชาวบ้านแบกจานได้รวมกลุ่มกันเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่รกร้างว่างเปล่า ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิด  อาทิ ผักกาด คะน้า ต้นหอม ผักบุ้ง แตงกวา ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยการแบ่งพื้นที่กันครัวเรือนละ 2 งาน ในพื้นที่ 16 ไร่  ก่อนจะนำผลผลิตวางจำหน่ายสองข้างทางถนนสายสุรินทร์-สังขะ  และบางส่วนนำไปส่งจำหน่ายยังตลาดสดเทศบาลสังขะ ด้วยการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใส่โอ่งน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งสูงจากพื้นด้วยการรองท่อซีเมนต์อีก 3 ชั้น เพื่อกักเก็บน้ำ ในการใช้รดแปลงผักที่ตั้งเรียงรายกันจำนวนมาก  สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี  ขณะที่ทุ่งทานตะวัน กำลังออกดอกสวยงาม พบว่ามีประชาชนแวะจอดรถเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

201612181216582-20041019171656-768x576

นายวิโรจน์ กล่าวว่า แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชาวบ้านแบกจานแห่งนี้ ได้มีการทำมานานหลายปีแล้ว  ปีนี้จึงอยากให้มีมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วย   มหาลัยชีวิตจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะทำไร่ทานตะวันควบคู่ไปเพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้ามาชมและซื้อผักปลดสารพิษกลับไปรับประทาน  ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้  และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งจะยึดแนวทางนี้ในการดำเนินการต่อไปในทุกๆปี

ด้านนายณัฐวัฒน์ สมบูรณ์เทอดธนา นายก อบต.สังขะ  กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการแรก ซึ่ง อบต.สังขะ ร่วมกันจัดโครงการขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชน  และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จะจัดงานที่ทุ่งทานตะวันแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง และจะทำให้อย่างต่อเนื่องทุกๆปีต่อไป

201612181216584-20041019171656-768x576

ขณะที่ นายวิทยา  ลิ้มจิตรกร  ผอ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยชีวิต) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาการเพาะปลูกผัก ของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญประจำตำบล ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย

“จากการคิดวิเคราะห์ร่วมกันดังกล่าว ส่งผลให้ได้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรมีการสร้างจุดท่องเที่ยวในบริเวณแปลงผัก โดยการเพาะปลูกดอกทานตะวัน  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศ และมีความสวยงาม สามารถกระตุนให้ผู้พบเห็นแวะเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนถ่ายภาพและเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตภายในชุมชนกลับไป จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน มีพื้นที่ว่างแปลงหนึ่ง ซึ่งประชาชนมิได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำมาใช้ในการเพาะปลูกดอกทานตะวัน กระทั่งก่อให้เกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้นมา” นายวิทยา กล่าว

 

 

ที่มา มติชน