บสย.ตั้งเป้าปี60ดันยอดค้ำสินเชื่อทะลุแสนล. ช่วยเอสเอ็มอี7หมื่นราย

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กล่าวถึงแผนงานในปี 2560 ว่า บสย.จะเดินหน้าภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1. ยุทธศาสตร์ การขยายฐานลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุน โดยให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีรายย่อย 2.ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (Financial Literacy)ในรูปแบบของการให้ความรู้และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งเป้าเอสเอ็มอีเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ 8,000 ราย และ3.ยุทธศาสตร์การวางระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในส่วนการตามหนี้ และเก็บหนี้ เป้าเพิ่มรายได้จากตามหนี้จาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท

” ปีหน้าได้เตรียมแผนกระตุ้นการค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับพันธมิตรธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อผลักดันวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้ถึง 1 แสนล้านบาท และอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อใหม่ประมาณ 7 หมื่นราย จากปีนี้ตั้งแต่1มกราคมถึง15ธันวาคม มียอดค้ำประกันสินเชื่อแล้ว8.45 หมื่นล้านบาท และจำนวน 5.1 หมื่นราย คาดถึงสิ้นปีนี้ยอดสินเชื่อจะถึง 8.6 หมื่นล้านบาท และ 5.6 หมื่นราย โดยส่วนใหญ่จะธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม และการเกษตร ”

นายนิธิศ กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจหรือค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อ สู่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ ว่า คาดว่าในเดือนมีนาคม 2560 จะได้ข้อสรุปถึงแนวทางปฎิบัติและการแก้กฎหมายที่จะให้บสย.ค้ำประกันสินเชื่อกับนอนแบงก์ได้ ล่าสุดการยกร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ส่วนแนวทางปฎิบัติได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น สมาคมธุรกิจเช่าซื้อ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง และสมาคมปล่อยกู้ทางธุรกิจ ซึ่งพบว่ามีขนาดธุรกรรมถึง 1.1 ล้านล้านบาท และจำนวน 1 ล้านราย เมื่อบสย.เข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อนอนแบงก์เพื่อลดความเสี่ยง ก็จะลดการเก็บค่าธรรมเนียมที่ลดลงดีต่อผู้กู้

 

ที่มา มติชน