อัพเดต เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

อัพเดต เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน
อัพเดต เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

อัพเดต เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ–เอกชน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ล่าสุดเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้อัพเดต ช่องทางการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ-เอกชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค.-ก.ย. 64

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

ส่วนนักเรียน รร.เอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ หรือแอพพลิเคชั่น สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

สำหรับนักเรียน รร.เอกชน
สำหรับนักเรียน รร.เอกชน