ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ โควิดป่วน ขนส่งสินค้าออนไลน์ สะดุดชั่วคราว

โควิดป่วน ขนส่งสินค้าออนไลน์ สะดุดชั่วคราว
โควิดป่วน ขนส่งสินค้าออนไลน์ สะดุดชั่วคราว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ โควิดป่วน ขนส่งสินค้าออนไลน์ สะดุดชั่วคราว

ธุรกิจขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เป็นหนึ่งธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโควิด ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดทวีความรุนแรง การติดเชื้อในกลุ่มพนักงานขนส่งสินค้าและการขยายมาตรการล็อกดาวน์ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าและทำให้การขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทางติดขัดชั่วคราว

โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานกว่าปกติ ซึ่งการจัดส่งสินค้าออนไลน์ในกลุ่มอาหารน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้าในกลุ่มอื่น เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่เน่าเสียง่าย จนผู้ประกอบการบางรายต้องงดรับการจัดส่งสินค้าในกลุ่มนี้เป็นการชั่วคราว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมธุรกิจขนส่งสินค้าที่ซื้อผ่านออนไลน์ในปี 64 แม้มีแนวโน้มขยายตัว 19.0% หรือมีมูลค่าราว 71,800 ล้านบาท แต่เป็นการเติบโตที่ชะลอตัวจากปี 63 ที่ขยายตัวถึง 31.3%

สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโควิด ราคาค่าขนส่งที่ถูกลง และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและพนักงาน ต้นทุนจากการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นทดแทนพนักงานที่ติดเชื้อและรองรับคำสั่งซื้อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการเส้นทางการส่งสินค้าใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางเดิมที่มีปัญหา ในขณะที่ต้องลดราคาค่าขนส่งให้ถูกลงเพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าผลประกอบการของผู้ประกอบการบางรายน่าจะยังประสบภาวะขาดทุน 

ในระยะข้างหน้า ด้วยสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่คลี่คลาย ก็น่าจะทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การขยายศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ศักยภาพใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการให้บริการแบ​บครบวงจร

ส่วนในมุมของผู้บริโภค ความกังวลและไม่มั่นใจในด้านความปลอดภัย อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนครั้งในการสั่งซื้อ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลประกอบการของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน เงินทุน และการปรับตัวที่ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ทันท่วงที