ธ.ก.ส.จ่ายเงินคนจนแล้ว 1 พันล้านบาท เกษตรกรถอนเงินได้ 19 ธ.ค.นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานผลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จำนวน 1 ล้านราย ได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 5 แสนราย วงเงิน 1 พันล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (17 ธันวาคม) เป็นต้นไป และเกษตรกรสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ