พุธนี้! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 3

วัคซีนซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ 3 สำหรับบุคคลธรรมดา พุธนี้!

เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 3

จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน
เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง
1. เว็บไซต์ sinopharm.cra.ac.th
2. แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าลืม! อัพเดตแอพพลิเคชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

หมายเหตุ : อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ต่อคน 1,555 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส