ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ธุรกิจรับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาจต้องเผชิญความท้าทาย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ธุรกิจรับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาจต้องเผชิญความท้าทาย 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ธุรกิจรับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาจต้องเผชิญความท้าทาย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ธุรกิจรับจ้างผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อาจต้องเผชิญความท้าทาย 

กระแสการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดโมเดลธุรกิจรับจ้างผลิตรถ EV หรือ EVCM (EV Contract Manufacturing) บนแพลตฟอร์มแบบเปิด ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดรถ EV โดยอาศัยจุดแข็งของเครือข่ายพันธมิตร EVCM ทั่วโลกในการร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มรถ EV และเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้มีแนวโน้มเผชิญกับโจทย์ด้านการสร้างฐานลูกค้า แนวโน้มอุปทานแล​ะการแข่งขันที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กระแสความสนใจลงทุนผลิตรถ EV ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้อุปทานเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าอุปสงค์รถ EV โดยคาดว่ากำลังการผลิตรถ EV โลกในปี 2568 น่าจะแซงหน้ายอดขายรถ EV ในปีเดียวกัน

นอกจากนี้ แนวโน้มการแข่งขันด้านการพัฒนาบริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรถ EV จะยิ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งส่งผลไปยังออร์เดอร์การผลิตของธุรกิจ EVCM ซึ่งมีคู่แข่งสำคัญคือค่ายรถกระแสหลัก

อย่างไรก็ตาม โมเดลธุรกิจ EVCM บนแพลตฟอร์มแบบเปิดยังมีจุดแข็งที่อาจทำให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในสมรภูมิรถ EV ในระยะข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มและการผลิตจากการใช้แพลตฟอร์มร่วมระหว่างผู้ว่าจ้างผลิตรถยนต์ หรือความสะดวกในการต่อยอดสู่ธุรกิจบริการใหม่ที่เข้าถึงฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มร่วม ส่งผลให้ฐานลูกค้าธุรกิจบริการใหม่มีโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วกว่าของค่ายรถกระแสหลักที่มักใช้แพลตฟอร์มแบบปิด 

แม้ผู้ประกอบการ EVCM จะมีจุดแข็งพื้นฐานบางประการดังกล่าวข้างต้น แต่โจทย์สำคัญที่จะกำหนดความเป็นไปได้ทางธุรกิจในระยะยาวนั้น ยังอยู่ที่การสร้างฐานลูกค้าที่มีปริมาณเพียงพอและมีจุดขายในตลาดรถ EV ผ่านการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นค่ายรถกระแสหลักและผู้เล่นหน้าใหม่ที่สนใจตลาดรถ EV 

โดยกลุ่มค่ายรถกระแสหลัก ส่วนใหญ่มักมีแพลตฟอร์ม EV ที่พัฒนาด้วยตนเองและวางแผนจะวางตลาดอยู่แล้ว โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ EVCM สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้จึงน่าจะจำกัด ในขณะที่โอกาสทางธุรกิจในตลาดผู้เล่นหน้าใหม่น่าจะมีมากกว่า เนื่องจากผู้เล่นมักจะยังไม่มีแพลตฟอร์มรถ EV เป็นของตนเอง เช่น ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม ICT

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะกับค่ายรถกระแสหลักที่มีความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์และการยอมรับจากผู้บริโภค รวมไปถึงการเริ่มปรับตัวด้านยุทธศาสตร์ของธุรกิจไปสู่บริการดิจิทัลมากขึ้น น่าจะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่บางส่วนอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการขยายตลาดในระยะข้างหน้า