เดินหน้าช่วยเกษตรกร! เซเว่นฯ รับมังคุดจากภาคใต้ ขายในร้านกว่า 1 พันสาขา

เดินหน้าช่วยเกษตรกร! เซเว่นฯ รับมังคุดจากภาคใต้ วางขายในร้านกว่า 1,000 สาขา

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนัก ผลผลิตล้นตลาด ไม่มีช่องทางขายสินค้า ทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ได้รับอยู่ในขณะนี้ พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐโดยเข้าไปช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนไม้ผลคุณภาพสายแร่ทองคำ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส จำนวนกว่า 60 ตัน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยจำหน่ายมังคุดที่กำลังล้นตลาดให้ถึงมือผู้บริโภคผ่านช่องทางร้านเซเว่นฯ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรและชุมชน ให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในสถานการณ์โควิด-19  

สำหรับมังคุดจากวิสาหกิจชุมชนไม้ผลคุณภาพสายแร่ทองคำ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นมังคุดที่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ รสชาติอร่อย ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปลูกอยู่บนพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ โดยจำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ 39 บาท

ร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซื้อมังคุดภูเขาทอง จากแดนไกล จ.นราธิวาส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน 1,100 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม ได้แล้ววันนี้ ถึง 20 สิงหาคมนี้