หมอพร้อม มังคุดพร้อม ฟรีค่าส่ง หากสั่งให้หมอ พยาบาล ที่กำลังทำงานอย่างหนัก

หมอพร้อม มังคุดพร้อม ฟรีค่าส่ง หากสั่งให้หมอ พยาบาล ที่กำลังทำงานอย่างหนัก

ผศ.ดร.น้อมจิตร แก้วไทย อังเดร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า จากการทำงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบข้อจำกัดของกลุ่มเกษตรกรหลายประการ ทั้งปัญหาการตลาด การบริหารจัดการทางด้านบัญชีและการเงิน โดยเฉพาะปัญหาราคามังคุดตกต่ำช่วงต้นฤดูการผลิต ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ของทุกปี

“ในส่วนของมังคุด ทีมวิจัยเราได้เข้าไปทำงานร่วมกับ 2 กลุ่มวิสาหกิจใน 2 อำเภอ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อำเภอฉวาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอยอ อำเภอพิปูน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปใช้กับกระบวนการผลิตและการตลาด ตั้งแต่การปลูก การควบคุมคุณภาพของผลไม้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์มังคุด ที่ทีมวิจัยได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่ลูกค้าสามารถสแกนเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของมังคุดของเกษตรกรได้ รวมทั้งการสร้างระบบการรับประกันคุณภาพผลผลิตและการชดเชยกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย และที่สำคัญที่สุด คือ การนำสินค้าคุณภาพมาสร้างแบรนด์ให้เกิดการจดจำของผู้บริโภค เพื่อจำหน่ายแบบออนไลน์ โดยเน้นคุณภาพมังคุดส่งตรงจากสวน โดยเปิดตัวแบรนด์ ราชินีแห่งสายน้ำ และ ราชินีแดนใต้ จัดส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ” หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าว

ผศ.ดร.น้อมจิตร กล่าวด้วยว่า สำหรับ ราชินีแห่งสายน้ำ คือ มังคุดคัดเกรดจากอำเภอฉวาง ที่มีจุดเด่นเรื่อง คุณภาพและรสชาติของมังคุด โดยได้รับมาตรฐาน GAP ส่วน ราชินีแดนใต้ คือ มังคุดที่ปลูกในพื้นที่อำเภอพิปูน ที่มีจุดเด่นด้าน คุณภาพ รสชาติ และที่สำคัญ คือ มาจากสวนมังคุดแบบเกษตรอินทรีย์ 100% ซึ่งจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปใช้กับกระบวนการผลิตและการตลาด สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยเฉพาะการตลาดทั้งในเรื่องของการระบายสินค้าและการกำหนดราคาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้ว ทำให้ใน 2 สัปดาห์แรกของการจำหน่ายมังคุดทั้ง 2 แบรนด์ผ่านตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาไม่น้อยกว่า 3 ตัน คิดเป็นเงินที่กลับสู่ชุมชนมากกว่า 200,000 บาท

ทีมวิจัย หารือกับชุมชน

ผศ.ดร.น้อมจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกระดับเกษตรกรสวนผลไม้แปลงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นบนตลาดออนไลน์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมและชุมชน เป็นการสานต่อนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ที่มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตในภาคต้นน้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้การยกระดับเกษตรกรเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดการฟื้นฟูและขับเคลื่อนต่อไป

ด้าน คุณวาสนา จงจิตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อำเภอฉวาง เจ้าของแบรนด์มังคุด ราชินีแห่งสายน้ำ กล่าวว่า เดิมกลุ่มเกษตรกรได้มีการรวมตัวกันมานานแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับความรู้แบบนำมาลงมือปฏิบัติการจริง ครั้งนี้มีอาจารย์ลงมาสอนให้ชุมชนได้ทำจริงๆ คอยประกบดูแลเป็นพี่เลี้ยง การได้ลงมือบ่อยๆ ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะทำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ วันนี้สมาชิกในกลุ่มมีทางเลือกและมีโอกาสมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีการกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับข้อมูลกลับจากผู้บริโภคที่ชื่นชอบรสชาติความอร่อยของมังคุดจากฉวาง ทำให้เกิดกำลังใจและมีความสุข รวมถึงทำให้เศรษฐกิจในชุมชนกระเตื้องขึ้น จากการทำตลาดออนไลน์

ปัจจุบัน มังคุด ราชินีแห่งสายน้ำ และ ราชินีแดนใต้ มีให้เลือกซื้อทั้ง มังคุดเกรดเอ (A) พรีเมี่ยม (มังคุดคุณภาพส่งออก) ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 259 บาท มังคุดเกรดบีพลัส (B+) (มังคุดดำคุณภาพเยี่ยม) บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 169 บาท และมังคุดลายมังกร (มังคุดมงคลคุณภาพเยี่ยม) บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 169 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ทาง เพจ มังคุดวิสาหกิจชุมชน บ้านกอยอ ราชินีผลไม้แดนใต้ (https://www.facebook.com/preechanon.project) และ เพจ มังคุดราชินีแห่งสายน้ำ (https://www.facebook.com/queenfruitchawang)

ล่าสุดมีโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าส่ง สำหรับการส่งให้กับบุคลากรการแพทย์และผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายใต้แคมเปญ หมอพร้อม มังคุดพร้อม ที่มีผู้บริหารและทีมจัดการของ มทร.ศรีวิชัย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้มีการดำเนินการจนจบฤดูกาลของผลไม้ในปีนี้