ประกันสังคม ทยอยโอน เงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ ม.33 ใครได้วันไหน เช็กเลย

ประกันสังคม ทยอยโอน เงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ ม.33 ใครได้วันไหน เช็กเลย

วันที่ 5 ส.ค. 2564 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน อีกจำนวน 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 2564 โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของมาตรการดังกล่าว

การโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.33 ประกอบด้วย

 • วันที่ 4 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1024200112971-1620400023507

 

 • วันที่ 5 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1620400023965-3460700773038

 

 • วันที่ 6 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 3460700774417-8960900002244

รายละเอียดการโอนเงิน

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง) ที่จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • นายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

9 ประเภทกิจการ

 • ก่อสร้าง
 • ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
 • การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
 • การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน