ศปก.ศบค. ไฟเขียว ประชาชน ซื้ออาหารในห้าง ได้แล้ว!

รูปจาก ข่าวสดออนไลน์

ศปก.ศบค. ไฟเขียว ประชาชน ซื้ออาหารในห้าง ได้แล้ว! แต่ต้องรอรับสินค้าในพื้นที่ที่กำหนด

เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผย ศปก.ศบค. สรุปเรื่องการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ให้ซื้อตามระบบนำส่ง (Delivery) ไปส่งที่บ้านหรือที่ทำงาน

2. สามารถโทรสั่งร้านอาหาร ร้านอาหารในห้าง และ Supermarket ให้นำมาส่งในที่ที่จัดให้รับอาหาร

ทั้งนี้ ผู้ขาย (ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์) จะจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต กำหนดเป็นพื้นที่รอคิว ซึ่งมีบริเวณพักคอย/เว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

โดยร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถนำส่งอาหาร/เครื่องดื่ม มาวางจำหน่าย ณ จุดที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ภายใน/บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตได้

ที่มา : ศปก.ศบค.