ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครอง รักษาโควิด แบบ HOME ISOLATION

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครอง รักษาโควิด แบบ HOME ISOLATION

วันที่ 3 ส.ค. 2564 ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายวัน แต่ในทางกลับกันสถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดการรักษาตัวแบบแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยล่าสุดตามคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยที่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้าน Home Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ 

ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครอง รักษาโควิด แบบ HOME ISOLATION
ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าคุ้มครอง รักษาโควิด แบบ HOME ISOLATION

และเพื่อให้เป็นตามประกาศของ คปภ. และสอดคล้องกับแนวทางการรักษาดังกล่าว ทางซมโปะ ประกันภัยผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพ อาทิ ประกันสุขภาพเต็มเต็ม และ ประกันสุขภาพ Health Extra ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาโดยการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) จะเป็นไปตามค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงที่สอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า

และนอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ