ราชวิทยาลัยฯ เปิดจอง ซิโนฟาร์ม รอบ 2 ปักธงทุกพุธ เริ่ม 4 ส.ค. นี้ วันแรก!

ราชวิทยาลัยฯ เปิดให้บุคคลธรรมดา จอง ซิโนฟาร์ม รอบ 2 ปักธงทุกพุธ เริ่ม 4 ส.ค. นี้ วันแรก!

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda เผยประกาศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 10.10 . เปิดระบบลงทะเบียน

เวลา 14.00 . เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 . ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 . หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2) แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ : อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564

โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพฯและปริมณฑล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอีสาน

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม ลำปาง

*ผู้จองวัคซีนชำระ ค่าบริการฉีด โรงพยาบาลโดยตรง

หมายเหตุ ราชวิทยาลัยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาทุกวันพุธ ทั้งนี้ ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่มีในแต่ละช่วงเวลา

ประกาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2564