เงินเดือนแรงมาก สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 32 อัตรา

เงินเดือนแรงมาก สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำกัด 32 อัตรา
เงินเดือนแรงมาก สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำกัด 32 อัตรา

เงินเดือนแรงมาก สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 32 อัตรา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานโครงการการจ้างเหมาบริการงานรับโทรศัพท์ตอบปัญหาการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 32 อัตรา เพื่อให้บริการตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ คอลเซ็นเตอร์ 1330 ระบุอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 15,000-17,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เพศ : ชายหรือหญิง
  2. อายุ : 22-35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์การทำงานด้าน : การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
  5. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ : มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point
  6. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : ควรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน

รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์
สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์
สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์
สปสช. รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์