ม.หอการค้าไทย – บิทคับ ร่วมพัฒนาความรู้การเงินสมัยใหม่ ให้ นศ.- ปชช.

.หอการค้าไทย – บิทคับ ร่วมพัฒนาความรู้การเงินสมัยใหม่ ให้ นศ.- ปชช.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมเรียนรู้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรูปแบบใหม่ สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างรายได้และทำกำไรจากส่วนต่างการลงทุนได้ นอกจากนี้ ยังร่วมพัฒนาหลักสูตรการเงินสมัยใหม่สำหรับนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการเงินในอนาคต

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ บิทคับ หรือ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ กับบริษัทผู้พัฒนาระบบนิเวศทางการเงินสมัยใหม่ ทั้งสองหน่วยงานได้เข้ามาร่วมมือกันทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเงินสมัยใหม่ของไทย ที่สำคัญ เป็นการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ด้านการเงินสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาไทยอย่างมาก เพราะทั้งสองหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ชั้นนำของประเทศ

ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำด้านวิชาการ ส่วนบิทคับเป็นผู้นำด้านการเงินดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยและระบบการเงินสมัยใหม่ของไทย ที่จะสร้างฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาชาติในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมีศักยภาพ

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ระบบการเงินสมัยใหม่ในแบบสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) การที่หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งสองเข้ามาร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นมิติประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมแข่งขันในโลกการเงินยุคใหม่ ซึ่งจะทำให้คนไทยพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานโลกธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของไทย

จุดเริ่มต้นนี้คือ การเตรียมการเพื่ออนาคตและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ให้กับสังคมไทย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งสำหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

คุณสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือ บิทคับ อะคาเดมี่ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Blockchain และ Cryptocurrency ที่ในอนาคตจะทำให้เกิดนวัตกรรมอื่น อีกมากมาย

บิทคับจึงต้องการให้มี Platform Business ที่เป็นของคนไทย มีความตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศทางการเงินแบบใหม่ เนื่องจากเรื่องของนวัตกรรมนั้นมีการเกิดขึ้นในทุกยุคสมัยในหลาย ภาคอุตสาหกรรม เหลือเพียงแค่อุตสาหกรรมการเงินที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้น บิทคับจึงอยากจะเป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามจากยุคเดิม ไปสู่โลกดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้คนในประเทศมีความรู้ในเทคโนโลยีดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย กิจกรรมในงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Trend and What you need to know about Crypto”

โดยทีมงานจาก บิทคับ อะคาเดมี่ ที่มาร่วมเล่าถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในแต่ละยุคสมัย จนมาถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยี Blockchain เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงจากยุคที่มนุษย์ยังคงใช้เทียนไขในการทำให้เกิดแสงสว่าง จนต่อมามีนวัตกรรมอย่างไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงโลกเราไปอย่างก้าวกระโดด

เรียกได้ว่าการเกิดขึ้นของไฟฟ้าทําให้ธุรกิจเกิดขึ้นอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการกําเนิดขึ้นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันของเรา ตั้งแต่ในยุคของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ยุคแรก จนมาถึงปัจจุบันที่การเข้ามาของ Blockchain ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งผ่านข้อมูล จากเดิมที่ไม่สามารถส่งสิ่งที่มีมูลค่ากันได้บนโลกออนไลน์ แต่ตอนนี้เราสามารถส่งผ่านสิ่งที่มีมูลค่ากันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางบนโลกของเทคโนโลยี Blockchain

การบรรยายในครั้งนี้ยังได้กล่าวถึง การเข้ามาของ Cryptocurrency ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี Blockchain และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคต ในช่วงท้ายจัดเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุกและมอบของที่ระลึก