ลำปางติดมิเตอร์รถม้า ให้บริการนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นราคาเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จ.ลำปาง มีรถม้าในการให้บริการท่องเที่ยวแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของ จ.ลำปาง ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ จากการให้บริการรถม้าเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในด้านการให้บริการที่ดีและได้ มาตรฐานกับนักท่องเที่ยว จ.ลำปาง จึงร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง จึงได้นำร่องติดตั้งมิเตอร์บนรถม้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เชื่อมั่นในด้านการให้บริการและราคาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านการให้บริการรถม้า และสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวต่อไปว่า การติดตั้งมิเตอร์บนรถม้า นวัตกรรมรถม้ามิเตอร์ลำปางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมกลยุทธ์ การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.ลำปางได้มีความมั่นใจในการนั่งรถม้าเที่ยวชมเมือง โดย ติดตั้งนำร่องจำนวน 2 คัน ในราคาชุดละ 8,000 บาท โดยจะติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าผู้โดยสาร โดยจะเริ่มนับจำนวนตามเวลา เริ่มต้นที่ราคา 30 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองโดยใช้บริการแบบมิเตอร์ก็ได้ หรือเป็นแบบเหมาจ่าย ในการนั่งชมเมืองในรอบเล็ก 200 บาท รอบใหญ่ 300 บาท หรือชั่วโมงละ 400 บาท

นายสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มิเตอร์รถม้าที่ติดตั้งนี้เป็นการคิดค้นและพัฒนาของอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนานำระบบแผงโซลาร์เซลล์มาใส่ไว้ด้านหลังรถม้าเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าในรถม้าในระบบไฟหน้า ไฟท้ายและไฟเลี้ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถม้าและผู้ใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวังและยังมีบริการที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้บนรถม้าอีกด้วย