เร่งช่วยเหลือด่วน จิตอาสาม.รังสิต ลงพื้นที่ ชาวบ้านอุ่นใจ ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง

เร่งช่วยเหลือด่วน จิตอาสาม.รังสิต ลงพื้นที่ ชาวบ้านอุ่นใจ ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง

มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงพื้นที่ชุมชนหลักหก มอบเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความดัน รวมทั้งมอบยา และเวชภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนหลักหก

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ กล่าวว่า ในเวลาที่รัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างล้นมือ ทั้งยังมีปัญหาสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยไม่พอเพียง เมื่อมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ทำให้ต้องมีการเข้าช่วยเหลือชุมชนอย่างเร่งด่วน

“ตอนนี้มีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการ บางส่วนต้องอยู่รวมกันกับคนปกติในบ้านเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ทำให้พวกเราจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยสามารถเริ่มจากชุมชนใกล้ตัวก่อน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือดด้วยปลายนิ้ว เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ จากลูกบ้านในหมู่บ้านเมืองเอกจำนวนหนึ่ง จึงดำเนินการลงพื้นที่โดยมีคุณหมอร่วมด้วยทีมจิตอาสา เพื่อมอบและสอนวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ให้กับบ้านที่มีผู้ป่วยอาศัยอยู่ จากนั้นจะได้สามารถติดตามประเมินอาการจากค่าต่างๆ เหล่านี้ได้ทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ และกรณีที่มีภาวะผิดปกติ ทีมแพทย์จะได้หาช่องทางช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที นี่ถือเป็นการทำงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ที่โรคร้ายกำลังระบาดหนักเช่นนี้ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจะได้ดูแลตัวเองที่บ้านได้ และเพื่อเป็นการลดปัญหาเตียงในโรงพยาบาลขาดแคลน” ผศ.ดร.นเรฏฐ์ กล่าว

จิตอาสามหาวิทยาลัยรังสิต ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ภารกิจส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความดัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเมืองเอกนั้น นับเป็นความโชคดีที่เรามีนักศึกษาแพทย์จิตอาสาไปช่วยให้ความรู้และแนะนำการใช้อุปกรณ์ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และคนในครอบครัวด้วย

คุณธนพร อิษฎานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ชุมชนหลักหก กล่าวว่า สภาพความเป็นอยู่ที่นี่เรียกว่าเป็นภาวะเสี่ยงสูง และทุกคนมีความกังวลใจ วันนี้มีคุณหมอและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิต ลงพื้นที่และเข้ามาดูแล รู้สึกดีใจ และขอขอบคุณแทนลูกบ้านทุกคน พวกเขามีความสุขขึ้น ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

คุณศักดิ์พิชัย ขุนศรี ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวว่า ดีใจ ที่ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจร่างกาย และตรวจสอบอาการในเบื้องต้นมาให้พวกเราได้ใช้ เพื่อจะได้สังเกตอาการและสามารถรายงานต่อหัวหน้าชุมชนได้ ในนามของชุมชน ในนามจิตอาสา พวกเราจะช่วยกันดูแลและป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อระบาดไปมากกว่านี้ในชุมชนของเรา