ไปรษณีย์ไทย ประกาศ งดส่ง ผลไม้ ต้นไม้ ของเน่าเสียง่าย ถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ งดส่ง ผลไม้ ต้นไม้ ของเน่าเสียง่าย ถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้
ไปรษณีย์ไทย ประกาศ งดส่ง ผลไม้ ต้นไม้ ของเน่าเสียง่าย ถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ งดส่ง ผลไม้ ต้นไม้ ของเน่าเสียง่าย ถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้

วันที่ 23 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ ระงับการรับฝากส่งสิ่งของประเภทผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันของหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันในบางพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้การส่งต่อและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปโดยมีข้อจำกัด ต้องใช้ระยะเวลาในการนำจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้รับนานขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น จึงขอระงับการใช้บริการรับฝากสิ่งของฝากส่งประเภทผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

สำหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไทยประเภทดังกล่าวข้างต้นที่มีการรับฝากเข้าสู่ทางไปรษณีย์ก่อนหน้านี้ จะมีการส่งต่อและนำจ่ายให้ผู้รับตามปกติ โดยบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดทำการของที่ทำการไปรษณีย์อาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการนำจ่ายถึงผู้รับ ปณท จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

ไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทย