กักตัวที่บ้าน เสี่ยงติดยกครัว เสนอรัฐเช่าพื้นที่ โรงแรม นวด สปา เป็น รพ.สนาม

กักตัวที่บ้าน เสี่ยงติดยกครัว เสนอรัฐเช่าพื้นที่ โรงแรม นวด สปา เป็น รพ.สนาม
กักตัวที่บ้าน เสี่ยงติดยกครัว เสนอรัฐเช่าพื้นที่ โรงแรม นวด สปา เป็น รพ.สนาม

กักตัวที่บ้าน เสี่ยงติดยกครัว เสนอรัฐเช่าพื้นที่ โรงแรม นวด สปา เป็น รพ.สนาม

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก กล่าวว่า หลังจากทีมลุยสร้างเตียงสนามให้ชุมชนหลายแห่ง เนื่องจากวันนี้โควิดระบาดไปตามครัวเรือนของชุมชนจำนวนมาก การกักตัวอยู่บ้านของหลายครอบครัว เท่ากับเป็นการกักตัวรอติดโรคเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าครอบครัวคนไทยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคน แม้จะยากจนก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่รุ่นปู่ถึงรุ่นเหลน บางบ้านหลังเล็กนิดเดียวแต่อยู่ด้วยกันเหมือนทีมฟุตบอล

การกักตัวอยู่บ้านแบบ Home Isolation แทบเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากพื้นที่บ้านมีจำกัดและสมาชิกในบ้านก็อยู่กันอย่างหนาแน่น เหล่านี้เป็นสาเหตุที่การระบาดในประเทศไทยคุมได้ยากมาก การล็อกดาวน์บังคับให้คนอยู่บ้าน หลายประเทศอาจทำแล้วได้ผล แต่สำหรับประเทศไทย คงไม่ได้ผลมากนัก

รองหัวหน้าพรรคกล้า กล่าวต่อว่า สิ่งที่รัฐต้องทำ คือ สร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อแยกคนป่วยออกมาจากสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่สมาชิกอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่การสร้างโรงพยาบาลสนาม อาจใช้งบประมาณสูงและติดขัดในการหาพื้นที่ในบางกรณี ทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก จึงเสนอ ให้รัฐบาลพิจารณาติดต่อขอเช่าพื้นที่โรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ สถานบริการนวดและสปาที่มีห้อง มีเตียงพร้อมใช้อยู่แล้ว และวันนี้เดือดร้อนจากการถูกรัฐบาลสั่งปิดการให้บริการ

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า

จึงสมควรนำพื้นที่ดังกล่าว มาปรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวคนป่วยโควิด ออกจากคนในครอบครัว และจัดระบบป้องกันการติดเชื้อ และส่งอาหารและยา โดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคลากรจิตอาสาที่ผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วยโควิด

“หากทำได้จริงตามข้อเสนอนี้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการโรงแรม รวมถึงสถานบริการ นวดสปาต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากคำสั่งปิดการให้บริการของรัฐบาล และยังช่วยหยุดการแพร่ระบาดอย่างได้ผล โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาสร้างโรงพยาบาล การจัดระบบให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ก็สามารถจัดเตรียมวางแผนไม่ยุ่งยาก ทั้งการส่งอาหารเครื่องดื่มและยารักษา ตลอดจนสร้างระบบ Tele Medical หรือแพทย์ทางไกลผ่านระบบออนไลน์เสริม น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระ แพทย์และพยาบาล และลดภาระของระบบสาธารณสุขโดยรวมลงได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาล โปรดพิจารณาแนวทางเหล่านี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนด้วย” คุณวรวุฒิ กล่าว