มัดรวมธนาคาร เปิดลงทะเบียน-ยื่นเรื่อง พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย วันนี้วันแรก! 

มัดรวม 3 ธนาคาร เปิดลงทะเบียน-ยื่นเรื่อง พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย วันนี้วันแรก! 
มัดรวม 3 ธนาคาร เปิดลงทะเบียน-ยื่นเรื่อง พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย วันนี้วันแรก! 

มัดรวมธนาคาร เปิดลงทะเบียน-ยื่นเรื่อง พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย วันนี้วันแรก! 

วันที่ 19 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs และรายย่อย สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของทางการ

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน

โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564) ซึ่งให้เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. และปิดลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. คลิกเพื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://bit.ly/GSBndrs2m

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 เดือน 

ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส.

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความสมัครใจ ให้กับลูกค้าเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร โดยพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระอย่างน้อย 2 เดือน นับจากงวดชําระเดิม ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการได้รับผลกระทบและศักยภาพของลูกค้า

โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th และ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

LH Bank พร้อมช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี และรายย่อย ด้วยการพักชำระหนี้ 3 เดือน          

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยลูกค้าเอสเอ็มอี และรายย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

LH Bank
LH Bank

โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมและยังเปิดกิจการอยู่แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1327

ทีเอ็มบีธนชาต พักชำระหนี้ 2 เดือน

เฟซบุ๊ก ttb bank โพสต์ว่า ทีเอ็มบีธนชาต ห่วงใย ขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

ttb bank
ttb bank

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 19 ก.ค.-15 ส.ค. 64 ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางลงทะเบียนที่ www.ttbbank.com/tang-luk พร้อมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ (หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)