สินมั่นคงฯ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม

สินมั่นคงฯ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม
สินมั่นคงฯ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม

สินมั่นคงฯ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม

วันที่ 18 ก.ค. 2564 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งถึงลูกค้าผู้เอาประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1

สินมั่นคงฯ ประกาศ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ

ว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ ได้ส่งจดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ไปยังลูกค้าที่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทดังกล่าวไว้ และได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณชนในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

บริษัทฯ ต้องขออภัยต่อลูกค้าทุกท่านที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลจากการตัดสินใจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลิก การใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว และยืนยันที่จะให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนากับลูกค้าจนกว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะหมดอายุ

สินมั่นคงฯ กลับลำ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม
สินมั่นคงฯ กลับลำ เบรกยกเลิกประกันโควิด แจ้งลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิม