มีแวว! ศบค. จ่อเพิ่ม ชลบุรี เป็นพื้นที่ล็อกดาวน์ มีเกณฑ์บังคับใช้ ทั่วประเทศ 

มีแวว! ศบค. จ่อเพิ่ม ชลบุรี เป็นพื้นที่ล็อกดาวน์ มีเกณฑ์บังคับใช้ ทั่วประเทศ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ภายหลังออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. นัดพิเศษ ได้รับทราบการรายงานผลการกำกับมาตรการยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด 10 จังหวัด ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา และมีข้อสรุปในที่ประชุม ว่า อาจจะมีความจำเป็นต้องปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีความจำเป็นต้องปิดกิจการบางอย่าง เช่น กิจการที่อนุญาตให้เปิดให้บริการได้จนกระทั่งถึงเวลา 20.00 น.

“ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาว่าอาจจะมีการปิดให้มากขึ้น ปิดให้มากที่สุด และอาจจะมีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามการรายงานผลการพิจารณาในเร็วๆ นี้”

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามาตรการยกระดับมาตรการควบคุมเป็นการล็อกดาวน์บางพื้นที่ มีการควบคุมเข้มงวดใน 10 จังหวัด ไม่ใช่ทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนน้อยที่สุด

“แต่เมื่อมีการรายงานทบทวนการบังคับใช้มาตรการ 5 วันที่ผ่านมา ยังพบว่าการบังคับใช้มาตรการยังน่ากังวล ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศบค. จึงขอให้คณะแพทย์ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร เป็นประธาน ทบทวนมาตรการสาธารณสุขเพื่อนำเสนออย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจจะมีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากนี้”

รายงานข่าวจาก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.นัดพิเศษ ยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายเป็นวงกว้างครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว นอกจากนี้ บางจังหวัดพบตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรการยกระดับขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น จังหวัดชลบุรี โดยให้นำกลับมาเสนอ ศบค. โดยเร็วที่สุด เพื่อออกเป็นคำสั่งเป็นข้อกำหนดฉบับต่อไป