“น้องก้าน” เด็กหญิงผู้โชคดีที่ได้ถวายงานเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามเสด็จ “สมเด็จพระเทพฯ”

เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 13 ธ.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย ม.6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ สังกัด กก.ตชด.22 และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, การสาธิตการทอเสื่อกกโดยชาวบ้านในชุมชน, กิจกรรมสหกรณ์ จัดตั้งร้านค้าคุณธรรม, กิจกรรมดนตรี อังกะลุง สื่อพัฒนาการแสดงออก และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย “น้องก้าน” นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ถวายงานเป็นมักกุเทศก์น้อย ตามเสด็จและกราบบังคมทูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยภาพที่ประชาชนประทับใจที่สุด คือภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา ทรงประคองน้องก้านหลบฝนที่กำลังตกระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเข้าในอาคารด้วย

 

15578309_1054442384701147_7281550369659078028_o15403810_1054441861367866_5201173278903244877_o15419778_1054441888034530_5413214945986917705_o15403786_1054441658034553_4766810729050966918_o15578052_1054442148034504_5747722651020009199_o15443220_1054444948034224_4653429736827803323_o15419689_1054444938034225_9055178218159661404_o15403861_1054445024700883_8785310972880147886_o15578331_1054441594701226_544545874459120115_o15578037_1054442541367798_5237579145310663351_o

 

ขอบคุณภาพจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22