18 ก.ค.เตรียมตัวให้พร้อม จองฉีดซิโนฟาร์ม มีขั้นตอนอย่างไร เช็กได้ที่นี่

18 ก.ค.เตรียมตัวให้พร้อม จองฉีดซิโนฟาร์ม มีขั้นตอนอย่างไร เช็กได้ที่นี่

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. โดยมีขั้นตอนการจอง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.sinopharm.cra.ac.th และ แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

2. จองวัคซีนและบริจาค

1 คนต่อ 1 สิทธิ์ (ตามเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง) สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส จากนั้นให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยบริจาควัคซีน
  • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19
  • ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
  • กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับคิวอาร์โค้ด แจ้งยอดการชำระเงินทั้งหมด

3. ชำระเงินการจองวัคซีน

บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

4. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

หลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับคิวอาร์โค้ด ให้ทำการบันทึกเก็บไว้ เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

5. เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด 

นำคิวอาร์โค้ดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกไว้ โดยชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง

โดยประชาชน จะเริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564