ครม. ไฟเขียว ลดค่าน้ำ-ไฟ 2 เดือน พร้อมเยียวยา เพิ่ม 5 อาชีพ

ครม. ไฟเขียว ลดค่าน้ำ-ไฟ 2 เดือน พร้อมเยียวยา เพิ่ม 5 อาชีพ ที่รับผลกระทบจาก เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ ใน10 จังหวัด สีแดงเข้ม

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ มาตรการเยียวยาล่าสุด เพิ่มเติมใน 5 สาขาอาชีพ ที่รับผลกระทบจาก ประกาศ “เคอร์ฟิว” และ “ล็อกดาวน์” เฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาด เพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก
3. สาขาการซ่อมยานยนต์
4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

มีรูปแบบการช่วยเหลือ ดังนี้

1. ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

2. ผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

3. ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ลดค่าน้ำค่าไฟ 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)
2. ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ทีมโฆษกรัฐบาลจะแถลงในลำดับต่อไป