ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ ข้อมูลระบุว่า สธ. แนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา เพื่อทำการรักษาพยาบาลหรือกักตัว โดยมีแนวทางดังนี้ 

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 

1. ประสานสาธารณสุขปลายทาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ให้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น 

3. เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ พร้อมถุงแยกขยะ 

4. เตรียมยาให้พร้อมเพื่อบรรเทาอาการป่วย 

5. เตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอ

ระหว่างเดินทาง 

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 

3. ล้างมือบ่อยๆ 

4. ห้ามแวะพักระหว่างเดินทาง ให้ตรงไปยังโรงพยาบาลที่ได้รับแจ้งไว้เท่านั้น 

5. เปิดหน้าต่างหรือช่องหน้าต่างให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในรถยนต์

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง 

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับประสานไว้แล้ว

2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ดูแลโรงพยาบาลหรือสถานแยกกักตัวอย่างเคร่งครัด 

ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
ผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?