ยันไม่นำไปทำบุหรี่แน่ การยาสูบฯ สนใจกัญชา กัญชง หวังช่วยเกษตรกรสร้างรายได้

ยันไม่นำไปทำบุหรี่แน่ การยาสูบฯ สนใจกัญชา กัญชง หวังช่วยเกษตรกรสร้างรายได้
ยันไม่นำไปทำบุหรี่แน่ การยาสูบฯ สนใจกัญชา กัญชง หวังช่วยเกษตรกรสร้างรายได้

ยันไม่นำไปทำบุหรี่แน่ การยาสูบฯ สนใจกัญชา กัญชง หวังช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อเข้าเยี่ยมและหารือกับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าการฯ ด้านใบยา ผู้ชำนาญการปรุง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการแพทย์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากัญชง กัญชา เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานที่สนใจเข้ามาในตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์ เพราะมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอยู่แล้ว และปัจจุบันประสบปัญหากำลังการผลิตที่ลดลง และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่ประมาณ 15,000 ครัวเรือน มีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ที่เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้ทางการยาสูบฯ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชง กัญชา มาพอสมควร และเตรียมการให้เกษตรกรได้ปลูกไปแล้ว

หารือร่วมกัน

“ที่ประชุมได้มีข้อสรุปในความร่วมมือ โดยทางการยาสูบฯ จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชง กัญชา ได้มีช่องทางการกระจายวัตถุดิบ โดยจะร่วมกันคิดปลายทาง หรือ business model ให้ชัดว่า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านใดที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ สุขภาพ และการตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง แต่จะไม่นำไปผลิตเป็นบุหรี่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อได้โมเดลที่ชัดเจน จะนำมาคำนวณการปลูกและการผลิตต่อไป โดยทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดการหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาที่หลากหลาย” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว