สถิติขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่วง11เดือน ลดฮวบ มูลค่าการลงทุนหาย 30%

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) และขยายกิจการช่วง 11 เดือนปี 2559 มีจำนวน 4,698 โรงงาน ลดลงช่วงเดียวกันในปี 2558 ที่มี 5,032 โรงงาน หรือลดลง 7.10% และมีมูลค่าการลงทุน 4.14 แสนล้านบาท ลดลง 30.91% โดยแบ่งเป็น เปิดกิจการใหม่ 3,927 โรงงาน ลดลง 5.27% มีมูลค่า 2.54 แสนล้านบาท ลดลง 46.06% ส่วนการขยายกิจการมี 771 โรงงาน ลดลง 16.47% และมีมูลค่า 1.60 แสนล้านบาท ลดลง 6.87% สำหรับอุตสาหกรรมเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ การผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ มีมูลค่า 6.76 หมื่นล้านบาท ตามด้วยอุตสาหกรรมอาหาร 5.24 หมื่นล้านบาท ขณะที่การแจ้งเริ่มประกอบและเริ่มส่วนขยายโรงงาน ช่วง 11 เดือน มีจำนวน 3,924 โรงงาน ลดลง 19.80% มีมูลค่า 3.92 แสนล้านบาท ลดลง 21.42%

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตัวเลขที่ลดลง อาจเกิดจากการลงทุนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากความรัดกุมในการออกใบอนุญาตของภาครัฐให้เกิดความปลอดภัยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง อาทิ โรงไฟฟ้า รวมทั้งปีนี้ปริมาณความต้องการซื้อรถยนต์ในประเทศลดลง ทำให้การขยายหรือเพิ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชะลอลงเล็กน้อย โดยแนวโน้มการต้้งกิจการและขยายกิจการปี 2560 มีทิศทางจะดีขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และอาหารทั้งไก่แช่แข็ง ไก่สด อาหารทะเล กลับมาอีกครั้ง