ผู้ป่วยล้นเตียง เร่งกระจาย ฟ้าทะลายโจร ลงชุมชนให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรวิกฤต

ผู้ป่วยล้นเตียง เร่งกระจาย ฟ้าทะลายโจร ลงชุมชนให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรวิกฤต
ผู้ป่วยล้นเตียง เร่งกระจาย ฟ้าทะลายโจร ลงชุมชนให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรวิกฤต

ผู้ป่วยล้นเตียง เร่งกระจาย ฟ้าทะลายโจร ลงชุมชนให้เร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรวิกฤต

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระดมสมองผ่านคลับเฮ้าส์ มุ่งหารือกันถึงการใช้ สมุนไพร และแพทย์แผนไทยตัดวงจรโควิดในชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จนโรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับ  โดยผู้เข้าร่วมหารือประกอบไปด้วย แพทย์แผนไทย เภสัชกร และประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร จากอภัยภูเบศร กล่าวว่า ตอนนี้จะทำอย่างไรเพื่อเปิดบทบาทของแพทย์แผนไทย ในช่วงป้องกันโรค โดยอาจนำทฤษฎีแพทย์แผนไทยใส่เมนูอาหาร สร้างตำรับอาหารแพทย์แผนไทย ปรับตามธาตุ และระบบน้ำเหลือง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการรักษาช่วงแรก ถ้ายาขาวที่ใช้กันอยู่ มีความเผ็ดร้อน ผู้สูงอายุทนไม่ได้ ก็ปรับเป็นเครื่องดื่มมะนาวน้ำผึ้ง เพื่อเติมธาตุไฟแทน รวมถึงการกินเครื่องเทศในกลุ่มของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ซึ่งทุกเรื่องต้องให้ความรู้ในระดับชุมชน

ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว

ด้าน ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว จากอภัยภูเบศร กล่าวว่า ตามที่กรมการแพทย์ประกาศออกมาแล้วว่า ผู้ป่วย กทม. ที่ติดโควิด และอยู่ในกลุ่มสีเขียว ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเตรียมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ป่วยหนัก ซึ่งได้มีผู้ป่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า ในช่วงที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ ไปหาฟ้าทะลายโจรมารับประทาน แต่ปัญหาคือ ขาดองค์ความรู้ว่าควรจะใช้ในปริมาณเท่าไร

โดยส่วนตัวของผู้ป่วยรายดังกล่าว เข้าถึงโซเชียล สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการ ในระหว่างที่รอเตียง และสามารถควบคุมไม่ให้ลงปอดได้ทัน ทำให้มาคิดว่า การกระจายฟ้าทะลายโจรลงสู่ชุมชนต้องดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรโควิด และการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีเป็นเอกสารความรู้แจกด้วย เพราะมีกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงโซเชียล อีกจำนวนไม่น้อย ที่ไม่รับรู้ข้อมูล

สอดคล้องกับความเห็นของสมาคมเภสัชชุมชน ที่มองว่า กระบวนการติดตามอาการ ไม่ใช่แค่ส่งยา หรือให้ประชาชนไปหาซื้อกันเอง เพราะโรคมีพัฒนาการที่เร็ว สิ่งที่ทำได้เวลานี้ คือ สร้างจิตอาสา เป็น ม้าเร็วชุมชน สร้างระบบดูแลผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงบริการ และส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเยอะอย่างไร สิ่งที่น่าห่วงคือ กลุ่มที่เข้าไม่ถึงโซเชียล และกลุ่มที่ไม่รู้ตัวว่าป่วย จะสร้างระบบดูแลอย่างไร ปลดล็อกข้อกฎหมายตรงไหนได้บ้าง

การใช้ฟ้าทะลายโจร

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรมการแพทย์ได้ให้แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน โดยเบื้องตันให้โรงพยาบาลประเมินผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือ กลุ่มสีเขียว ยินยอมรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จากนั้นประเมินปัจจัยแวดล้อม เช่น มีห้องนอน หรือ ห้องน้ำ ที่สามารถแยกการใช้งานได้หรือไม่ หากคนกลุ่มนี้มีโรคประจำตัว ต้องเป็นผู้ที่มีอาการคงที่ สามารถควบคุมโรคได้ โดยทีมแพทย์จะมีการส่งที่วัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจน ส่งให้กับผู้ป่วยที่บ้าน โดยมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษา สอบถามอาการผู้ป่วย ผ่านโทรศัพท์ วันละ 1 ครั้ง

หากไม่มีอาการ แพทย์จะสั่งจ่าย ยาฟ้าทะลายโจร แต่ถ้าเริ่มมีอาการ หรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ แพทย์จะสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ที่บ้าน พร้อมกับส่งอาหารให้ผู้ป่วยที่บ้าน 3 มื้อ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ทางโรงพยาบาลเบิกจ่ายกับ สปสช. โดย เป็นค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 1,100 บาท ค่าดูแลผู้ป่วยรวมอาหาร 3 มื้อ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อวัน โดยแนวทางรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน มีการนำร่องที่โรงพยาบาลราชวิถี ในผู้ป่วย 18 ราย พบว่า 16 รายอาการดีขึ้น ส่วนอีก 2 รายอาการแย่ลง ถูกสั่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี