ไขคำตอบ ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับ กรุงไทย ย้ำ ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet เท่านั้น

ไขคำตอบ ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับ กรุงไทย ย้ำ ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet เท่านั้น   

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจึงรวบรวม 12 ประเด็นคำถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ดังนี้ 

1. ช่องทางการชำระเงินโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้จ่ายด้วยกระเป๋า G-Wallet บนแอพ เป๋าตัง  ไม่สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  ซึ่งร้านค้าใช้แอพ ถุงเงิน เพื่อรับค่าสินค้าหรือบริการ

2. รองรับการซื้อขายออนไลน์หรือไม่

3. ร้านค้าที่รองรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและค้หาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

4. E-Voucher จะได้รับเมื่อใด มีการคำนวณ และตรวจสอบยอดอย่างไร 

ตรวจสอบยอดเงินได้รับสิทธิ E-Voucher ได้ที่แอพ เป๋าตัง โดยกดปุ่มโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะปรากฏยอดคำนวณ E-Voucher ที่ได้รับ ซึ่งผู้ใช้สิทธิจะได้รับ E-Voucher 3 ครั้ง คือ วันที่ 7 สิงหาคม  วันที่ 7 กันยายน  และวันที่ 7 ตุลาคม  2564

5. E-Voucher สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้หรือไม่ และจำกัดวงเงินการใช้ต่อวันหรือไม่

6. กรณี E-Voucher มีมูลค่าไม่เพียงพอต่อค่าสินค้า สามารถตัดยอดเงินจาก G-Wallet เพิ่มเติมได้หรือไม่

กรณีที่ใช้ E-Voucher จ่ายแล้ว เงินไม่พอจ่ายค่าสินค้า/บริการ ไม่สามารถจ่ายเพิ่มจากยอดเงินใน G-Wallet ในบิลเดียวกันได้  ต้องให้ร้านออก  QR Code  2 ครั้ง เพื่อรับเงิน คือ ยอดจาก E-Voucher ครั้งที่ 1 และ ส่วนต่างที่จ่ายด้วย G-Wallet หรือ เงินสด 

7. จำเป็นต้องนำ E-Voucher ไปใช้ที่ร้านเดิม หรือร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน VAT หรือไม่

8. ประเภทสินค้าที่จำกัดมีอะไรบ้าง สามารถซื้อสินค้าประเภททองคำได้หรือไม่

สินค้า และบริการ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายในโครงการ มีดังนี้  สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า รวมถึงการซื้อขายออนไลน์ สำหรับกิจการทองคำ อัญมณี สามารถใช้จ่ายและได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

9. กรณีที่ทำรายการผิด หรือต้องการยกเลิกรายการ ต้องทำอย่างไร

10. กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้หรือไม่ และคำนวณเงินเพื่อรับ E-Voucher อย่างไร

ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับใช้จ่าย โดยการคำนวณมูลค่า E-Voucher จะคำนวณตามยอดใช้จ่าย G-Wallet จริงต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

11. กรณีซื้อสินค้าผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ด้วย G-Wallet หรือ E-Voucher ถ้าต้องการคืนสินค้า/แลกเปลี่ยนสินค้าทำได้หรือไม่

ไม่สามารถยกเลิกรายการชำระได้ หากผู้ใช้สิทธิจะขอคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้า โปรดสอบถามนโยบายของร้านค้าก่อนซื้อสินค้า

12. ห้างสรรพสินค้าที่แสดงสัญลักษณ์ (logo brand) เข้าร่วมโครงการ  สามารถใช้สิทธิในร้านค้าทุกร้านในห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่