แม็คโคร ผนึก กรมการค้าภายใน รับซื้อกุ้งขาว ช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด

แม็คโคร ผนึก กรมการค้าภายใน รับซื้อกุ้งขาว ช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด เดือน มิ.ย.- ก.ค. 1,500 ตัน พร้อมชวนคนไทยกินกุ้ง หนุนระบายผลผลิต

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือ กรมการค้าภายใน คิกออฟ กิจกรรมส่งเสริมการบริโภค โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564  รับซื้อกุ้งขาวสองเดือน มิ.ย.- ก.ค. จำนวน 1,500 ตัน เพิ่มช่องทางระบายผลผลิตกระจายขายทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมชวนคนไทยกินกุ้ง หนุนบริโภคต่อเนื่อง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า แม็คโคร ได้ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564 อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องไปกับพันธกิจสำคัญของแม็คโคร นั่นคือ  โครงการแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประสบปัญหามีช่องทางระบายผลผลิตน้อยลง ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ แม็คโครจึงรับซื้อตรงเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ระบายผลผลิตรวมแล้วมากกว่า 1,500 ตัน ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปี 2564 จะสามารถรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรได้ประมาณ 10,000 ตัน นอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการกินกุ้งในทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ใน 17 สาขาของกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย

“ความร่วมมือระหว่างแม็คโครและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในทุกโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็น การร่วมแก้ปัญหารับซื้อผลผลิตในระยะสั้น ที่ทำได้อย่างรวดเร็วช่วยเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ทันท่วงที และการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรตามแนวทาง ตลาดนำการผลิตเพื่อเป็นคู่ค้าในระยะยาว เช่นเดียวกับ ผลผลิตกุ้งขาว ที่แม็คโครรับซื้ออย่างต่อเนื่อง  โดยยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น  ภายใต้การรับรองจากกรมประมงเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและจัดเก็บสินค้าว่ามีความปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน”

ปัจจุบัน แม็คโคร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยส่งผลผลิต กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม กุ้งนาง ให้แม็คโครประมาณ 945 ราย จากหลายภูมิภาค ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  ในจำนวนนี้มีหลายรายที่พัฒนามาจากการเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาและเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงกับกรมการค้าภายใน จนกลายเป็นคู่ค้าสำคัญของแม็คโคร สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน อาทิ ศรีสุบรรณฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ประกอบฟาร์ม จังหวัดราชบุรี

คุณศิริพร กล่าวอีกว่า  “ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ยังมีเกษตรกรอีกมากมายที่กำลังเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  แม็คโครเชื่อว่า หากเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พวกเขาจะกลายเป็นคู่ค้าคุณภาพ ที่สามารถพัฒนาทั้งผลผลิตได้มาตรฐานและสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคู่ค้ากับแม็คโครมากกว่า 7,000 รายแล้ว”