ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิด 7 วัน พร้อมจัดหาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า และชุมชนหลังตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิด 7 วัน พร้อมจัดหาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า และชุมชนหลังตลาด
ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิด 7 วัน พร้อมจัดหาวัคซีนให้พ่อค้า-แม่ค้า และชุมชนหลังตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ ห่วงใย ประกาศปิดบริการตลาด 7 วัน สร้างความพร้อม เดินหน้าจัดหาวัคซีน เพื่อผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงาน ชุมชนหลังตลาดและกลุ่มสมาชิกในครอบครัว

ตลาดยิ่งเจริญ มุ่งมั่น ให้ความสำคัญ ถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของประชากรภายในตลาด และประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงประกาศกำหนดปิดการให้บริการตลาดเอง จำนวน 7 วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นย้ำความมั่นใจ และดำเนินการตามหลักการสาธารณสุข หลังทำการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม โดยได้สั่งปิดแผงจำกัดวงการกระจายเชื้อตามหลักสากลทันที ได้แก่ กลุ่มสีแดง (ผู้ป่วย) สีส้ม (เสี่ยงสูง) เบื้องต้น 14 วัน และต่อเนื่องตามความเห็นแพทย์ ตลอดจนเดินหน้า กำหนดมาตรการเข้มต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดหาวัคซีนในทุกวิธีการ รวมทั้งวัคซีนทางเลือก ให้กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงาน กลุ่มวินรถ และชุมชนหลังตลาด คาดพร้อมฉีดครบทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมนี้

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นใจตามหลักการสาธารณสุข ทางตลาดยิ่งเจริญ เมื่อได้รับทราบผลการตรวจจากการสุ่มตรวจเชิงรุก ได้สั่งดำเนินการตามหลักสาธารณสุขในทันที คือ การปิดร้าน ปิดโซน ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อจำกัดการขยายวงการแพร่ระบาด หากแต่เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเชิงรุก ที่ปรารถนาให้ประชากรในตลาด และประชาชนผู้บริโภคมีความปลอดภัย และสวัสดิภาพสูงสุด

ทางตลาดจึงได้ประกาศปิดให้บริการตลาดเอง จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดให้บริการตลาดตามปกติในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานเขตบางเขน พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) หาเชื้อให้กับกลุ่มผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ พบกลุ่มผู้ค้า และแรงงานต่างชาติ ติดโควิด-19 จำนวนรวม 44 ราย จากประชากรกว่าสี่พันราย โดยให้ปิดสถานที่เพื่อปรับปรุงสุขลักษณะไปแล้ว 3 วัน เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564

ซึ่งในช่วงเวลาที่ปิดให้บริการชั่วคราว จำนวน 7 วันนี้ ทางตลาดได้เร่งรัดดำเนินการต่อเนื่องตามหลักการสาธารณสุข สุขาภิบาลอาคารสถานที่ ควบคู่กับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาคาร เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งถือโอกาสในการยกระดับพัฒนาโครงสร้างอาคารเพิ่มเติมให้มีระบบการระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น

และเพื่อเป็นการลดความรุนแรงอันเป็นความเสี่ยง ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตลาดยิ่งเจริญ และยับยั้งวงจรการระบาดโรค ทางตลาดยิ่งเจริญ ได้กำหนดแผนเร่งด่วน คือ การจัดหาวัคซีนในทุกวิธีการที่พึงจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองในระบบปกติ และวัคซีนทางเลือก ให้กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ กลุ่มรถรับจ้าง ชุมชนหลังตลาด และกลุ่มสมาชิกในครอบครัว รวมจำนวนกว่า 4,000 ราย

โดยการจัดหาวัคซีนอย่างเร่งด่วนนี้ ทางตลาดมุ่งพัฒนาให้พื้นที่ตลาดยิ่งเจริญซึ่งได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่อง ยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่” ภายใต้แนวคิด “Super safe zone” คือการกำหนดคุณสมบัติ เพื่อออกบัตรอนุญาตเข้าทำงานในตลาดนั้น ผู้ที่ได้รับการอนุญาตต้องได้รับวัคซีน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดหา และคาดว่าประชากรของตลาดยิ่งเจริญจะได้รับวัคซีนครบทุกกลุ่ม ภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

ซึ่งการจัดหาวัคซีนทางเลือกนี้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้ช่วยค้า และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ให้ได้รับวัคซีนเฉกเช่นชาวไทย เนื่องจากพบว่าสาเหตุการติดเชื้อส่วนหนึ่งในครั้งนี้ จากการสอบสวนโรค เริ่มต้นมาจากแรงงานข้ามชาติ ที่ได้สัมผัสเชื้อจากที่พัก และกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และนำเข้าสู่ตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักการสาธารณสุข และที่ผ่านมา ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข เช่น กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง 15 ข้อ โดยกำหนดให้ประชากรในตลาดต้องปฏิบัติ หากพบว่าไม่ปฏิบัติ จำเป็นต้องพักการขาย พักการทำงาน อย่างน้อย 3 วันทันที เป็นต้น