หมอพร้อม ปลดล็อก ระบบ MOPH-IC ให้ รพ. จัดระบบจอง-เลื่อน-เตือน ฉีดวัคซีน

หมอพร้อม ให้ รพ. จัดระบบจอง-เลื่อน-เตือน ฉีดวัคซีน
หมอพร้อม ให้ รพ. จัดระบบจอง-เลื่อน-เตือน ฉีดวัคซีน

อัพเดต! หมอพร้อม ปลดล็อก ระบบ MOPH-IC ให้ รพ. จัดระบบจอง-เลื่อน-เตือน ฉีดวัคซีน

เฟซบุ๊ก หมอพร้อม ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระบบ MOPH Immunization Center (MOPH-IC) หรือ ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ ของหมอพร้อม จะทำการปลดล็อก เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสม

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายการฉีดวัคซีน ขอให้ไปติดต่อยังโรงพยาบาลที่ได้แจ้งความประสงค์โดยตรง