เร่งผลักดัน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน โรงพยาบาลผลิต-แปรรูป ได้ถูกกฎหมาย

เร่งผลักดัน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน โรงพยาบาลผลิต-แปรรูป ได้ถูกกฎหมาย
เร่งผลักดัน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน โรงพยาบาลผลิต-แปรรูป ได้ถูกกฎหมาย

เร่งผลักดัน กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน โรงพยาบาลผลิต-แปรรูป ได้ถูกกฎหมาย

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมวางเป้าหมายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ลงพื้นที่ 13 เขตสุขภาพ โดยมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากเขตสุขภาพทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ สาระการประชุมที่สำคัญคือ การสร้างความเข้าใจของการขับเคลื่อนกัญชาในระดับนโยบาย และการเชื่อมต่อนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ ผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยผลิตและแปรรูปยาตามกำหนดของกฎหมายในช่วง 5 ปีแรก และทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพ

นพ.ภูวเดช กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการพัฒนา ปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ หลายพื้นที่ทำงานได้ดีเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ลงไปทำงานร่วมกับเกษตรกร คำนวณความต้องการทางการแพทย์ ส่งเสริมการปลูก ผลิตยาที่พื้นที่ต้องการใช้ และศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สั่งใช้ แต่หลายพื้นที่ยังมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ซึ่งตอนนี้ที่สำคัญ คือ สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้เดินช้ากว่าพื้นที่อื่น แต่กล่าวโดยรวมขอชื่นชมทุกพื้นที่ว่ามีความตั้งใจและพยายามทำตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“การประชุมครั้งนี้ตกผลึก 3 ประเด็น คือ 1. การจัดทำฐานข้อมูลรายการยากัญชา เพื่อให้สถานพยาบาลได้รับทราบว่ามียาอะไรบ้างที่ผลิตมาในระบบ ที่สามารถเบิกจ่ายหรือโอนแลกบิลกันได้ระหว่างโรงพยาบาล 2. การสำรวจความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ กำลังคน วัตถุดิบกัญชา เพื่อการผลิตยาให้กับผู้ป่วย 3. การผลักดันให้ยากัญชารายการอื่นๆ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ เพราะก่อนหน้านี้มีรายการยากัญชา 8 รายการเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติไปแล้ว ผู้ป่วยสามารถรับยาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเบิกจ่ายที่หน่วยผลิตไม่ขาด ซึ่งสามประเด็นนี้จะนำไปขับเคลื่อนในการทำงานต่อ สัปดาห์หน้าจะเชิญ สถาบันกัญชาทางการแพทย์และกรมที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกัน เพื่อให้การเดินหน้ากัญชาไม่หยุดชะงัก และเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างแท้จริง” นพ.ภูวเดช กล่าว