อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64

อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64
อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64

อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64

ภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดโครงการกัญชา 6 ต้นแห่งแรกที่ “บ้านโนนมาลัย” ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และต่อมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม ได้นำนโยบายดังกล่าวมาพูดคุยกัน โดยมีการถอดบทเรียนจากโนนมาลัย พร้อมตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือนที่ได้ปลูกกัญชา 6 ต้นภายในปี 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะมีรายได้จากการปลูกกัญชา ด้วยต้นทุนที่ไม่แพง

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานกัญชา 6 ต้นว่า “เขตสุขภาพที่ 8 ทำงานโดยวางภาพใหญ่ก่อน โดยจุดเด่น คือ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร , โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี ให้ความรู้วิชาการการปลูกและธนาคารต้นกล้ากับชาวบ้าน เพราะเป็นนโยบายหลักที่ต้องการให้ประโยชน์ลงสู่พื้นที่ เรามีเป้าเกษตรกรกว่า 5,000 ครัวเรือนจะได้เข้าร่วมโครงการกัญชา 6 ต้น”

“ตอนนี้กำลังเขียนโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งเป็น 2 เฟส และส่งคำขอไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่าวิสาหกิจจะเริ่มปลูกได้ไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยวางแผนส่งช่อดอกให้กับสถานพยาบาลในการผลิตยากัญชา เช่น สูตรท้องถิ่น ยาขมิ้นทอง มีการศึกษาวิจัยรองรับ ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดก็นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเขตสุขภาพ หากเราฉีดวัคซีนกันได้มาก เราก็คงเปิดพื้นที่ให้คนได้มาเยี่ยมชมกัญชาในเขตสุขภาพของเรา” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64
อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เขตสุขภาพที่ 9 เริ่มดำเนินการโครงการ 6 ต้น ที่บ้านโนนมาลัย ได้มีทีมลงไปในพื้นที่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ที่ผสมผสานทั้งองค์ความรู้ทางการแพทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญสุดคือ รูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจ ดังนั้นเราจึงคิดร่วมกันว่าเราต้องทำแพลตฟอร์มให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา โดยเรียนรู้จากโนนมาลัย แล้วเอามาปรับส่งต่อให้เขตสุขภาพอื่นๆ ไปทำ”

“ในเดือนนี้เราเริ่มวางแผนจะขยายต่อไปอีก 10 อำเภอ จำนวนกลุ่มเป้าหมายกว่า 200 ครอบครัว ในการดำเนินการ นอกจากประโยชน์ด้านการแพทย์แล้ว เราสามารถช่วยเกษตรกรให้สร้างรายได้จากส่วนที่มิใช่ยาเสพติด เช่น ใบ ราก ต้น  ยกตัวอย่าง ตอนนี้ความต้องการยาในเขตสุขภาพที่ 9 ต้องการรักษาโรคในกลุ่มต่างๆ ตามแนวทาง Service plan โดยต้องการ ยาสูตร CBD, สูตร Balance 1:1,ตำรับยาแผนไทย  แล้วส่งเสริมเกษตรกรปลูกเหมาะสมกับความต้องการใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านการแพทย์และด้านเศรษฐกิจ”

อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64
อนุทิน เดินหน้า โครงการกัญชา 6 ต้น ตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือน ในสิ้นปี 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากเขตสุขภาพทั้งสองแล้ว ล่าสุด นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้เชิญ ผู้แทนเขตสุขภาพ 13 แห่ง ร่วมหารือ แนวทางการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ตาม Service Plan ของเขตสุขภาพ  รวมถึงการผลิตยากัญชาในโรงพยาบาล GMP ซึ่งจะสนับสนุนให้ต้นน้ำวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม